Logo wereldregio.nl
Foto:

Klompe nieuwe voorzitter Kavelruilbureau

Vandaag, donderdag 1 juli, start Johan Klompe (foto) als voorzitter van het Kavelruilbureau Zeeland. Klompe heeft een akkerbouwbedrijf in Wolphaartsdijk en heeft diverse bestuursfuncties vervuld bij CZAV, Agrimarkt, Nedato, Proefboerderij Rusthoeve en Cosun. Klompe neemt het stokje over van Jo Kodde die zich jarenlang succesvol heeft ingezet voor kavelruil en voorzitter van het Kavelruilbureau Zeeland. Gedeputeerde Dick van der Velde: ,,In Zeeland werken we met alle partijen samen om doelen te bereiken met grond als ruilmiddel. Door krachten te bundelen levert het Kavelruilbureau een positieve bijdrage aan de toekomst van Zeeland. De basis voor deze samenwerking is vertrouwen, onafhankelijkheid en vrijwilligheid. Het Kavelruilbureau verbindt vraag en aanbod, brengt wensen bij elkaar en zoekt oplossingen. Deze werkwijze is uniek in Nederland. Ik bedank dan ook de heer Kodde voor zijn jarenlange inzet en wens de nieuwe voorzitter veel succes.”

Het Kavelruilbureau Zeeland is het startpunt voor vrijwillig ruilen van agrarische gronden in Zeeland. De Provincie heeft daarnaast een grondbank met agrarische uitruilbare percelen die zij in eigendom heeft. Deze percelen worden veelal gebruikt als smeerolie in een kavelruilproces. Zo kan er voor worden gezorgd dat percelen dichterbij de bedrijfslocatie worden gesitueerd. Dit levert kortere rijafstanden op tussen het land en de boerderij. Vrijwillige kavelruil en het voor handen hebben van ruilgronden zijn belangrijke instrumenten om veranderingen in het landelijk gebied tot stand te brengen.Kavelruil is goed voor Zeeland. In de afgelopen jaren is met succes vrijwillig verkaveld voor een toekomstbestendige landbouw, maar ook voor andere maatschappelijke doelen zoals waterberging, natuur, verkeersveiligheid en cultuur worden in een kavelruil meegenomen.