Logo wereldregio.nl
Foto:

Herstel kade Oude haven met jaar uitgesteld

De gemeenteraad heeft geen besluit durven nemen over het herstel van de kade van de Oude Haven in Zierikzee. Zoveel werd duidelijk tijdens de commissievergadering donderdagavond. Bewoners maken zich er zorgen over. En ook twee bezorgde inwoners (Erik van Uffelen en Luitzen Bijlsma) trekken de noodzaak van de werkzaamheden in twijfel. Dat was overigens tegen het zere been van aannemer Frans van den Hemel (Leenhouts). Die veegde op zijn beurt de vloer aan met de kritiek op de geplande werkzaamheden. Het CDA bereidde een amendement voor, dat er in voorzag om toch nog nader onderzoek te gaan doen. Rutger Punt van het CDA: ,,(...) En ook zijn er bedenkingen bij de noodzaak van het herstel. Die oplossing komt wat het CDA betreft uit één van de hoofdaanbevelingen van de TU: namelijk aanvullend onderzoek verrichten om beter te kunnen beoordelen wat het effect is van het langdurig droogleggen van de haven. Als dat helder is kunnen wij ook inschatten of een andere uitvoeringstechniek haalbaar is. Dit onderzoek dient de effecten te beoordelen gedurende 4 seizoenen. Dat is een vervelend uitstel, het geeft echter ook de gelegenheid om een tweetal specifieke zaken grondig of nog grondiger aan te pakken en te borgen’’. De politiek ging met hem mee. Hierdoor laat het herstel minstens een jaar op zich wachten. Wethouder Jacqueline van Burg waarschuwde er eerder al voor, dat bij uitstel de subsidie in gevaar komt. ,,We zullen het uitstel goed moeten motiveren,” laat ze weten. Op de foto: eerder deze week liet de politiek zich op het terras van Mondragon informeren over de werkzaamheden.