Logo wereldregio.nl
<p>Sandra Fontein, D66</p>

Sandra Fontein, D66

(Foto: )

Hoe consequent gaat onze gemeente om met eigen regels?

De stichting Duinbehoud haalde vorige week uit naar de illegale bebouwing op de camping de Julianahoeve in Renesse. En naar de gemeente die niet zou handhaven. Ook een bron van ergernis voor het D66-gemeenteraadslid Sandra Fontein. Vandaar dat WereldRegio haar gevraagd heeft op het nieuws te reageren.

Sinds er huisjes op de Julianahoeve gebouwd zijn 2,5 jaar geleden(!) pal tegen Natura 2000 gebied aan heeft D66 daar vele vragen over gesteld. 

Onder andere of daar een bouwvergunning voor aangevraagd was bij de gemeente, het antwoord was duidelijk: Nee.

Ook vroegen we of de huisjes dan in elk geval pasten binnen het bestemmingsplan en weer was het antwoord: Nee.

Dan zou je verwachten dat er gehandhaafd wordt en de huisjes weg moeten, dus ook dat hebben we gevraagd. Maar tot onze verbazing kregen we ook daarop het antwoord: Nee. Want er zou een inspanningsverplichting zijn tot legaliseren.

Bij navraag blijkt dat zo te zijn, maar alleen als er toch al wijzigingen op til zouden zijn die legalisering mogelijk zouden maken en daar was toen beslist nog geen sprake van. Na jaren doorvragen over deze illegale situatie komt er van de wethouder/college ook geen enkel inhoudelijk argument of motivatie waarom hier een uitzondering gemaakt zou moeten worden. Mogelijk zouden we nog individueel belang van de ondernemer af kunnen wegen tegen het algemeen belang. En daar kun je best verschillend over denken, maar volg dan op zijn minst de democratische weg. Nu wordt de indruk gewekt dat het college hierover niet wil nadenken en dat is al erg, of dat ze daar niet open over wil zijn en dat is nog erger!

Deze ondernemer was op de hoogte van de regels en had er kennelijk lak aan. Als raadslid voer ik mijn controlerende rol uit en stel daar vragen over, inmiddels al 2,5 jaar aan dezelfde verantwoordelijke wethouder, omdat wij het op zijn zachtst gezegd curieus vinden dat zij liever zo ver gaat om het bestemmingsplan te proberen aan te passen dan deze ondernemer erop te wijzen dat hij zich aan de regels dient te houden.

Wij hebben deze regels immers samen opgesteld en vinden dus dat ze voor iedereen gelden. Dat inwoners, ondernemers en ook politici er op moeten kunnen vertrouwen dat handhavend wordt opgetreden als de regels overschreden worden. 

Dat is belangrijk omdat dan helder is dat alle inwoners van ons eiland dezelfde rechten en plichten hebben en daarmee gelijke kansen.

Zou deze wethouder ook bij de gemiddelde inwoner die zijn auto verkeerd parkeert voorstellen om op die plek dan maar een parkeerplaats te maken, denkt u?

Natuurlijk niet, want dat is de omgekeerde wereld! Eerst de overtreding en daarna de regels aanpassen. Waarom dan wel bij de Julianahoeve?

Dit komt over als meten met 2 maten en het belonen van illegale praktijken. Ik kan dat niet uitleggen aan onze inwoners. Totdat dit rechtgetrokken wordt en ik dat wel kan uitleggen blijf ik vragen stellen en we blijven altijd aandringen op een wèl transparant bestuur.