Logo wereldregio.nl
Foto:

De Vos: ,,Structuur nodig om cultuur te bevorderen”

Enkele jaren geleden is de stichting Culturele Activiteiten Schouwen-Duiveland opgericht. Door oud-ondernemer Martin de Jong uit Burgh-Haamstede. Oorspronkelijk met het idee de opera naar het eiland te halen. Maar steeds meer ‘lokale grote namen’ sluiten zich aan bij de stichting. En de stichting valt daardoor op. Dat smaakt naar meer.

Albert de Vos uit Zierikzee (foto)  is gevraagd wat meer structuur aan de club te geven. Uit die betrokkenheid zou het zo maar kunnen zijn dat er een eilandelijke, culturele commissie komt. Op zoek naar afstemming maar vooral om elkaar te stimuleren. ,,Het culturele klimaat verdient het’’, zo stelt De Vos.

Zelf doet hij het al in het klein met zijn muzikale huiskamer in het cultuurhuis aan het Jannewekken van Zierikzee. Hij noemt het ZierikC en muzikanten ontmoeten elkaar daar, spelen met elkaar en laten het publiek op kleine schaal genieten. Ook heeft hij zijn stek zo ingericht dat er geluidsopnames gemaakt kunnen worden. ,,Het is wetenschappelijk bekend dat vanuit structuur cultuur ontstaat”, vertelt hij.

Die structuur heeft hij nu voor ogen. Daaraan ontbreekt het op dit moment. Want initiatiefnemer De Jong is met zijn ondernemerschap vooral een doordouwer. Het kan hem allemaal niet snel genoeg gaan. Zo werkt het in de culturele sector niet. Wat de Jong wel goed doet, is bekende namen naar het eiland halen. Dat corona de achterliggende periode telkenmale roet in het eten gooide, maakt hem niet minder gedreven.

,,We hebben op het eiland veel kleine culturele ondernemers. Maar vaak blijven ze binnen de eigen muren. Als ze elkaar opzoeken kunnen er mooie dingen ontstaan.” Dus wat hem betreft, is die structuur dus het enkele keren per jaar bij elkaar brengen van alle cultuurdragers. Geen nieuw idee. Enkele jaren geleden is het ook geprobeerd, maar toen kwam het niet uit de verf. Als de partijen elkaar treffen, kunnen ze elkaar versterken.

De Vos gaat nog een stapje verder. Hij ziet wel een adviserende rol naar de gemeente. ,,De gemeente is zelf nog niet zover. Maar het kan de gemeente helpen bij het maken van keuzes.” Nog een stap verder, een culturele commissie die de subsidies gaat verdelen met instemming van de gemeenteraad, gaat hem te ver. ,,Nee, we moeten onafhankelijk kunnen werken. Laat de gemeente met ons advies maar de besluiten nemen.” Onlangs klopten de initiatiefnemers van een Kunstenaarsdorp in Burgh-Haamstede bij de stichting aan (zie onderaan deze pagina).

Wat De Vos betreft gaat het niet zozeer om geld. Best belangrijk, maar er zijn fondsen genoeg. Maar binnen CASD komt steeds meer expertise en dat kan nieuwe initiatieven ten goede komen. In Burgh-Haamstede wordt gewerkt aan een kunstenaarsdorp. De initiatiefnemers hebben aangeklopt bij CASD. ,,Het kan zomaar zijn, dat we ze op weg kunnen helpen. Dat kan ook prima in de door mij voorgestelde commissie.”

De plannen van De Vos zijn nu op papier gezet en liggen bij het bestuur van CASD om verder bestudeerd te worden. Maar ook de gemeente kan aan de slag. In de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente wordt nagedacht over WMO-vraagstukken. Hoe kunnen burgers zorg op maat krijgen en vooral hoe kan de samenleving zo ingericht worden, dat iedereen meedoet: de inclusieve samenleving. ,,Maar daarin ontbreekt nu de cultuur en dat is een gemiste kans. Cultuur verbindt mensen en verdient dus alle aandacht, ook van de adviesraad.”

Cultuur als eenzaamheidsbestrijding bijvoorbeeld. Of zoals het Odensehuis onlangs aankondigde cultuurbijeenkomsten in de Westhoek te gaan organiseren om mensen met beginnende dementie te verleiden te komen. Een informele manier om met kunst en cultuur mensen te betrekken bij de samenleving. De Vos: ,,Een mooi initiatief. Zo zijn er meer te bedenken”.

De Vos zit nu zelf in het cultuurhuis in Zierikzee. Een particulier initiatief. Toch komt daar wat hem betreft de culturele interactie nauwelijks tot stand. ,,We hebben een bestuur dat nu vooral bezig is met de exploitatie van het gebouw. Hier kan ook veel meer’’.