Logo wereldregio.nl
<p>De Meie</p>

De Meie

(Foto: )

Knarrenhof geeft strijd na drie jaar op

Na drie jaar leggen de initiatiefnemers voor een Knarrenhof in Zierikzee het bijltje erbij neer. Zwaar teleurgesteld in de gemeente. Een Knarrenhof is een eigentijdse, particuliere woonvoorziening voor ouderen zoals dat in het land steeds vaker wordt ontwikkeld. 

Het idee is was het te ontwikkelen aan de Grachtweg in Zierikzee waar nu de school de Meie zit. Die gaat mee met de nieuwbouw van Pieter Zeeman. Maar de gemeente wilde niet verder gaan dan elf wooneenheden. Te weinig voor een goede exploitatie zo vinden de initiatiefnemers. Meer dan honderddertig mensen hadden te kennen gegeven het te zien zitten. Maar het was alleen haalbaar met meer dan twintig woningen.

Ook een plek in de Noorderpolder was niet haalbaar. De grond was er te duur en de ontwikkelaar zag het niet zitten. ,,In een telefonisch overleg met de provincie werd aangegeven dat een gemeente mogelijkheden heeft om af te wijken van de provinciale afspraken, echter dat het dossier Noorderpolder de gemeente weinig ruimte geeft voor extra woningbouw”, zo luidt de teleurgestelde reactie. De initiatiefnemers hebben hun achterban deze week geïnformeerd. Burgemeester en wethouders hadden in april al dit besluit genomen, maar was met deze informatie daarmee niet actief naar buiten getreden.