Logo wereldregio.nl
Foto:

Actie tegen ondermijnende criminaliteit

Afgelopen week hebben er diverse acties plaatsgevonden om ondernemers in de autobranche binnen de Oosterscheldebekken bewust te maken van ondermijnende criminaliteit. In deze actieweek werden op dinsdag 1 juni en woensdag 2 juni autobedrijven op Schouwen-Duiveland bezocht en gecontroleerd. De controles waren een succes. Naast de bewustwording bij ondernemers was er ook aandacht voor meldingsbereidheid.

,,Ondermijning is een constant risico voor de leefbaarheid en veiligheid op ons eiland. Daarom zijn dit soort acties nodig. De twee actiedagen zijn naar tevredenheid verlopen. Er werd tijdens de controles goed meegewerkt door de ondernemers, een compliment daarvoor. We hebben ook geen grote onregelmatigheden aangetroffen, op een aantal kleine milieuovertredingen na. De aanpak van ondermijning is lastig en één van een lange adem, waarbij de controlerende organisaties optimaal samenwerken.”

Ondermijnende criminaliteit heeft invloed op alle ondernemers in de autobranche die veelal op een bedrijventerrein gevestigd zijn. Het kan leiden tot oneerlijke concurrentie, beïnvloedt de goede naam van de branche en de gevestigde bedrijven eromheen en zorgt voor (fysieke) onveiligheid. De Zeeuwse gemeenten willen georganiseerde criminaliteit een halt toeroepen. Mede door deze actieweek laten zij zien dat de overheid samen optreedt tegen georganiseerde criminaliteit. Bij de controles waren de gemeenten, politie, Regionale Uitvoeringsdienst, Belastingdienst, De Rijksdienst voor het Wegverkeer en het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit betrokken.

Bent u op een bedrijventerrein en ziet u iets merkwaardigs? Zijn de openingstijden beperkt, lijkt het meer op een ontmoetingsplek of ziet u weinig klandizie? Meld het dan bij de politie door te bellen met 0900-0800 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.