Logo wereldregio.nl
Foto: anton havelaar

Mo4Com brengt films uit over de Oosterschelde

Medio mei verschijnen er maar liefst twee nieuwe films over de Oosterschelde en het gebruik ervan. De eerste film is bedoeld voor leerlingen van de basisscholen. De film zal gebruikt worden als lesmateriaal en als mogelijke ondersteuning bij excursies naar het Oosterschelde-gebied. Er valt veel te zien en te ontdekken over de Oosterschelde en al haar facetten.

De tweede film is bedoeld voor bestuurders, overheden en bedrijfsleven. Deze film kan uitstekend fungeren als vertrekpunt bij een discussie over het optimaal gebruik van de Oosterschelde: visserij, natuur, toerisme, scheepvaart en het bieden van veiligheid. 

Er wordt continu gezocht naar een balans tussen de soms tegenstrijdige belangen. Beide films zijn ontwikkeld door het Zeeuws filmbedrijf Mo4Com Visualisations met subsidie van de Provincie Zeeland en het Nationaal Park Oosterschelde en met bijdragen van een elftal bedrijven en overheidsorganisaties. 

Onder het motto ‘beelden zeggen meer dan duizend woorden’ wordt de boven- en onderwaterwereld van de Oosterschelde in relatie tot haar vele gebruiksfuncties in beeld gebracht. Om niet in elkaars vaarwater te komen is onderlinge afstemming van het gebruik van de ruimte vereist. De film laat dit zien. Naast echte filmopnames bevatten beide films een aantal zeer realistische 3D-visualisaties en animaties. Vanaf mei zijn de films voor iedereen vrij beschikbaar op het Youtube-kanaal van Mo4Com Visualisations. 

De films worden verspreid onder de basisscholen door het Milieu Educatie Centrum de Bevelanden. Dit als onderdeel van praktijklessen over de natuur, in het bijzonder de Oosterschelde als bijzonder ecologisch systeem. Mo4Com maakt films, 3D realistische visualisaties en animaties voor overheden, wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven. Zo maakt het filmbedrijf het mogelijk om natuurcompensatie en -herstelprojecten te presenteren en de waarde ervan te illustreren. Ook het bedrijfsleven kunnen zij van dienst zijn. Met behulp van producties en niet van echt te onderscheiden visualisaties kunnen ambities en plannen en de impact ervan in de tijd zichtbaar worden gemaakt. Kort en krachtig. Helder en overtuigend. Wetenschappelijk onderbouwd.