Logo wereldregio.nl
Foto:

Gemeente werkt aan referendum

Als de gemeenteraad ermee instemt, dan komt er voor burgers de mogelijkheid om een referendum te houden voordat de raad ergens een besluit over gaat nemen. Burgers hebben dan wel bijna 1.400 steunbetuigingen vanuit de samenleving nodig. Het wordt een adviserende raadpleging. Bindend (dat de raad het moet overnemen) is bij wet nog niet mogelijk. 

De achterliggende gedachte van een referendum is om inwoners de mogelijkheid te geven extra invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Daarvoor moet een zogenoemd verordening voor in het leven geroepen worden, die in oktober van dit jaar moet ingaan. Het referendum als democratisch instrument is – zo laat de gemeente weten - ,,een relatief zwaar middel om burgers te laten participeren. Zwaar, omdat het een langdurig proces is en organisatorische kosten met zich meebrengt. Het is dan ook een instrument waarbij kiesgerechtigden, als zij het initiatief nemen, enige moeite moeten doen om aan te tonen dat er voldoende draagvlak is’’.
Wie een referendum wil starten, moet in eerste instantie 275 mensen achter zich krijgen. Dan wordt het referendumcircus opgetuigd. Er komt dan ook geld beschikbaar voor de indiener om draagvlak te creëren in de samenleving. Pas als die bijna 1.400 mensen achter het referendum staan, wordt de raadpleging een feit. Burgers bepalen in grote lijnen zelf waarvoor ze een referendum willen starten.