Logo wereldregio.nl
Foto:

Rijkswaterstaat neemt Grevelingenbrug weer in gebruik

Rijkswaterstaat neemt de Grevelingenbrug bij Bruinisse vandaag (woensdag) weer in gebruik. De brug wordt vanaf vandaag weer normaal bediend. Er zijn aanpassingen gedaan aan de soft- en hardware en de brug is uitgebreid getest zodat de brug weer veilig in gebruik genomen kan worden. De hinder voor het weg- en scheepvaartverkeer is hiermee voorbij. 

De bediening van de basculebrug over de Grevelingensluis was in november 2020 uit veiligheidsoverwegingen stopgezet. Uit inspecties was gebleken dat er een kleine kans was dat er storingen optraden in onderdelen die dienen als elkaars vervanging. De afgelopen periode is gebruikt voor het uitvoeren van een volledig maatregelenpakket voor veilige bediening en voor zorgvuldig testen. Uitgerekend afgelopen week nam de kritiek op de brug toe. Het CDA in de Tweede Kamer stelde er zelfs vragen over.