Logo wereldregio.nl
Foto:

Beachboom rekent op vergunning

Hoewel de organisatie al enthousiast begonnen is met de kaartverkoop, is de vergunning voor het strandevent Beachboom bij Scharendijke nog niet afgegeven. Overigens is het normaal dat het evenement pas later in het jaar een vergunning krijgt. Het zal afhangen van hoe Covid zich ontwikkelt en welke eisen het rijk eraan stelt.

Afgelopen week ging er weer een streep door diverse evenementen. Bijvoorbeeld de Zierikzeese Havendagen, maar ook de aanzienlijk kleinere voorstellingen van de Rederijkers, waar normaliter slechts enkele tientalen mensen bij een toneelspel kunnen zijn. Verrassend was dus de eerder aankondiging van Beachboom dat het zaterdag 14 augustus weer door gaat. Op de site staat: ,,Na een jaar van beperkingen kunnen we gelukkig weer vooruitkijken naar meer vrijheid. Vooruitkijken naar een heerlijke zomer
vol zon en vette beats. Want, in welk vorm dan ook, we gaan er vol voor.’’

Burgemeester Jack van der Hoek laat desgevraagd weten dat de pap nog niet gestort is. ,,De aanvraag voor het evenement is ingediend maar er is (nog) geen vergunning afgegeven. Stand van zaken is dat wij, net zoals met vele andere organisatoren van evenementen, in gesprek zijn. Of de vergunning te zijner tijd verleend kan worden en Beachboom doorgang kan vinden hangt af van de ontwikkelingen rond Covid en de regels die half augustus van kracht zijn.’’

Het gaat hierbij volgens Van der Hoek rondom Covid om rijksregelgeving en geen eigen gemeentelijke regels. ,,Mijn uitgangspunt is binnen de geldende regelgeving steeds proberen te kijken naar wat wel mogelijk is. Omdat het belang van ondernemers en organisatoren zeker ook gezien wordt. Vaak kan er ook best het een en ander onder specifieke voorwaarden, maar maken die voorwaarden het voor organisaties toch (te) lastig. Daarbij gaat het vaak om het waarborgen van de afstandseis van anderhalve meter. Hierdoor leiden de thans geldende regels, of de onvoorspelbaarheid over hoe die over een aantal weken of maanden zullen zijn, ertoe dat organisatoren er zelf voor kiezen hun evenement wederom een jaar uit te stellen’’.

De organisatie van de Havendagen bijvoorbeeld zag in de aanvullende eisen reden om af te zie van het evenement. Mogelijk dat ze wel aansluit bij kleinschalige evenementen rondom de horeca. Die aanvullende eisen waren voor Oranjecomités als die van Zierikzee ook reden om er een streep door te zetten. Beachboom trekt jaarlijks enkele duizenden bezoekers.

De organisatie van Beachboom reageert: ,,We zien het organiseren van Beachboom met vertrouwen tegemoet maar zijn zeker niet naïef. Het Beachboom-terrein is volledig in de openlucht, maar wat vooral geldt: het is een afgebakend terrein. Bezoekers kunnen dus eventueel gecontroleerd het festivalterrein op, maar liever zien we dat natuurlijk niet en zien we dat onze gasten zich vrij voelen. Wanneer Beachboom niet door kan gaan bieden we de kopers, net als vorig jaar, restitutie of (voor sommigen opnieuw) een ticket voor 2022 aan’’.