Logo wereldregio.nl
Foto:

Strandgangers dik tevreden

Misschien wisten we het al, maar onderzoek heeft uitgewezen dat de duizenden bezoekers uitermate tevreden zijn over het strand. Rust, ruimte, brede en schone stranden en een sterk gevoel van veiligheid (96 procent) zijn de meest gehoorde kwalificaties van de ruim elfhonderd geënquêteerden door het Kenniscentrum Toerisme. Een opsteker voor de gemeente, die de 21 kilometer strand beheert én exploiteert. Lees het verhaal in de papieren editie van WereldRegio.