Logo wereldregio.nl
Foto:

Restafval moet verder teruggedrongen worden

De gemeente is op de goede weg met het gescheiden inzamelen van afval. Schouwen-Duiveland scoort zelfs extreem goed als het gaat om het scheiden van bijvoorbeeld plastic en metalen. Maar een hardnekkig probleem is en blijft vooralsnog de hoeveelheid restafval dat wordt aangeboden. Nu is het nog meer dan tweehonderd kilo per huishouden, terwijl de landelijke ambitie voor 2025 op slechts dertig kilo staat. Er is nog een lange weg te gaan. Lees verder in WereldRegio.