Logo wereldregio.nl
<p>Geen Regenboogvlag voor Schouwen-Duiveland</p>

Geen Regenboogvlag voor Schouwen-Duiveland

(Foto: )

Gemeenteraad wijst Regenboogvlag wederom af

De politieke partijen hadden er donderdagavond veel woorden voor nodig, maar de meerderheid van de raad blijft tegen het hijsen van de Regenboogvlag als ondersteuning van de LHBTI-gemeenschap op Schouwen-Duiveland. 

Een voorstel, dat eerder in 2018 door de PvdA werd gedaan, was al afgewezen. De VVD zag het wel zitten en werd daarbij ondersteund door de PvdA, de SP, D66, de twee CDA-ers Johan Pannekoek en Marleen van Kooten en GroenLinks. Laatstgenoemde fractie nam daarmee afstand van het standpunt van haar eigen wethouder Ankie Smit, die geen extra aandacht aan de LHBTI-gemeenschap wil door het ophangen van een vlag. Wel was er steun voor het plan van het CDA om ook op scholen extra aandacht te besteden aan de problemen van de doelgroep. Dat vonden Burgemeester en Wethouders in eerste instantie te ver gaan. Ook de SGP schaarde zich achter extra aandacht in het onderwijs al benoemde Florus van der Paauw (SGP) wel de vrijheid van onderwijs. Hij greep de gelegenheid ook aan om zijn voorkeur voor de relatie tussen man en vrouw te benadrukken, ,,maar iedereen mag er zijn.’’ Opvallend was het standpunt van Hart voor Schouwen-Duiveland. Fractievoorzitter Jet van Gent heeft in haar eigen tuin een Regenboogvlag hangen en toog er ook een keer mee naar het gemeentehuis. Maar ze vond dat bij het gemeentehuis nu niet nodig. Wel pleitte ze voor een feestje voor de diversiteit en daarvoor was een meerderheid. Leefbaar Schouwen-Duiveland pleitte voor een professionele ondersteuning van het diversiteitsbeleid en daarvoor kreeg de partij de handen ook op elkaar. De LHBTI-gemeenschap heeft actief meegewerkt aan een beleidstuk, maar reageerde teleurgesteld toen bleek dat in een nieuwe versie van dat stuk in haar ogen onvoldoende  expliciete aandacht meer voor deze groep was. Volgens D66-raadslid Sandra Fonteine laat de politiek zich hierdoor gijzelen door de SGP. Schouwen-Duiveland is de enige Zeeuwse gemeente die de vlag niet hijst. Volgens Sandra Fontein heeft Schouwen-Duiveland daarmee een homofoob-imago, zoals dat eerder deze dag op het landelijke Radio1 voorbij kwam. Reint Laan van de SP zei te hopen dat mensen van gelijk geslacht ooit hand in hand door Zierikzee kunnen lopen. Overigens zijn in het aangenomen diversiteitsplan wel diverse activiteiten en acties opgenomen, specifiek voor de LHBTI-gemeenschap.

Opvallend was dat LSD-raadslid Guusje Poot een wel erg wulpse dame als achtergrond had gekozen tijdens de digitale vergadering.