Logo wereldregio.nl
Foto: Mario Rentmeester

KNRM-stations gaan nauwer samenwerken

De zes Zeeuwse KNRM-stations (waaronder Neeltje Jans)  gaan hun samenwerking op het vlak van publiciteit, voorlichting en fondsenwerving versterken en uitbouwen. Daar waar de operationele samenwerking tijdens reddingsacties als altijd professioneel is en blijft, zetten ze nu ook stappen om de samenwerking op andere terreinen te intensiveren.

Concrete stappen zijn oa maandelijks overleg van de C&F (communicatie en fondsenwerving) mensen van de zes reddingstations; uitgifte en verspreiding van een gezamenlijke brochure; actief benaderen van bedrijven en organisaties in de waterrecreatiesector ten einde de mogelijkheden van voorlichting, preventie en fondsenwerving te presenteren; actieve (online) voorlichting voor alle bezoekers en waterrecreanten in Zeeland en het openstellen van een speciaal mailadres met het oog op communicatie, preventie en fondsenwerving: zeeland@knrm.nl 

De toenemende belangstelling voor de waterrecreatie en de aankomende grote vlootvernieuwing die de KNRM de komende vijftien jaar te wachten staat zijn uiteindelijk de grote aanleiding om daarmee toekomstgericht op het hoogste niveau als reddingmaatschappij te blijven ontwikkelen. Aanstaande zaterdag 1 mei zou de KNRM onder normale omstandigheden haar jaarlijkse open dag hebben georganiseerd. Dat gaat natuurlijk niet door.