Logo wereldregio.nl
Foto:

Politiek bezoek aan Recreatieverdeelweg

Op vrijdag 30 april brengen gedeputeerde Harry van der Maas (Provincie Zeeland) en wethouder Ankie Smit (gemeente Schouwen-Duiveland) een werkbezoek aan de Recreatieverdeelweg (N652). Het bezoek vindt plaats van 13.30-14.30 uur en start bij de bouwkeet aan de kluifrotonde.  Dit jaar wordt het laatste gedeelte van de Recreatieverdeelweg (N652) tussen de N57 en de kern Scharendijke gerealiseerd. Momenteel graaft de aannemer de fundering van de weg uit en vult die aan met zand en grond. Er wordt extra zand aangebracht om de ondergrond te laten inklinken. Verder worden een nieuwe watergang en een aantal duikers voor de afvoer van water aangelegd. Om ruimte te maken voor de aanleg van de nieuwe weg is het noodzakelijk om een aantal bomen te rooien. De Provincie plant op een later moment dezelfde hoeveelheid nieuwe bomen terug in de omgeving van de weg. In het najaar is de ondergrond voldoende ingeklonken en start de aannemer met de afbouw van de weg. Naar verwachting is de weg eind 2021 gereed.

De Elkerzeeseweg door de kom van Scharendijke is een relatief smalle weg met veel fietsers, zeker in het toeristenseizoen. De Recreatieverdeelweg zorgt voor een vlotte doorstroming van doorgaand verkeer en draagt bij aan een beter leefklimaat voor de bewoners in de kern Scharendijke. Door de aanleg van het laatste gedeelte van de weg wordt de bestaande Recreatieverdeelweg (fase 1 en 2) voltooid.

Meer informatie leest u op Start aanleg derde fase Recreatieverdeelweg (N652) | Zeeland