Logo wereldregio.nl
<p>Het enige echtpaar dat beiden hun lintje kregen onder toeziend oog van burgemeester Van der Hoek</p>

Het enige echtpaar dat beiden hun lintje kregen onder toeziend oog van burgemeester Van der Hoek

Het regent twaalf lintjes

Burgemeester Jack van der Hoek reikt vandaag de koninklijke onderscheidingen uit tijdens de Lintjesregen. Twaalf inwoners van Schouwen-Duiveland (4 dames en 8 heren), waaronder een echtpaar, zijn benoemd geworden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat uitreiken gebeurt vandaag tot vier uur, maar om 13.00 uur zijn alle gedecoreerden door de burgemeester gebeld.
En dat zijn: 

De heer Ad Cornelissen uit Bruinisse 

Activiteiten: Lid van Dorpsraad Bruinisse, vrijwilliger bij Stichting Festiviteiten Bruinisse, voorzitter van de VVE Park Hoogerwerf.

Mevrouw Teuntje Schot-Van Gilst uit Bruinisse

Activiteiten: Vrijwilliger Gereformeerde Gemeente in Nederland, Bruinisse, vrijwilliger bij het Rode Kruis Bruinisse, vrijwilliger bij de Stichting Leerlingenvervoer Ooltgensplaat, Vrijwilliger bij zorginstelling Hebron.

De heer Cor van der Linde uit Oosterland

Activiteiten: Kerkenraadslid en kerkrentmeester en vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente in Oosterland, vrijwilliger bij het Watersnoodmuseum, vrijwilliger bij de Stichting Radio Omroep Schouwen-Duiveland en de samenwerkingspartner Stichting Ziekenomroep Nomen Nescio.

Echtpaar Leen van der Werf en Tineke van der Werf-Van Kralingen uit Oosterland (foto)

Activiteiten de heer vd Werf: Vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Sirjansland, vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Oosterland, vrijwilliger bij zorgcentrum In ‘t Opper te Bruinisse.

Activiteiten mevrouw vd Werf-Van Kralingen: Vrijwilliger bij Streekdrachtenvereniging De Arke, vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Oosterland, vrijwilliger bij de zangvereniging V.Z.O.S. in Oosterland.

Mevrouw J.L. (Jannie) de Valk-Folmer uit Nieuwerkerk

Activiteiten: vrijwilliger bij de School met de Bijbel in Nieuwerkerk, vrijwilliger bij het servicecomplex Steenzwaenshof in Nieuwerkerk, vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Nieuwerkerk, mantelzorger voor moeder, vrijwilliger bij de Kringloopwinkel Woord en Daad te Nieuwerkerk

Mevrouw M.C. (Marike) Sebregts-de Jonge**

Activiteiten: Vrijwilliger bij Vereniging Kinderboerderij de Punt, ondersteuning buurtgenoten in wij Poortambacht, vrijwilliger bij de Stichting Kledingbank Schouwen-Duiveland, coördinator van de collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp, vrijwilliger bij de Stichting Het Buitenhof in Gouda. Daarnaast initiator van diverse sociale initiatieven zoals het opzetten van een Little Free Pantry en het organiseren van activiteiten voor kinderen uit kansarme gezinnen.

De heer Leo ’t Mannetje uit Zierikzee

Activiteiten: Bestuurslid en vrijwilliger bij de voetbalvereniging MZC’11, Zierikzee, ondersteuning van hulpbehoevende en eenzame mensen, medeoprichter, bestuurslid van en vrijwilliger bij de Kick- en Thaiboksschool Team Zeltech in Zierikzee.

De heer Cees de Vos uit Zierikzee

Activiteiten: Bestuurslid en penningmeester van en vrijwilliger bij de Handbalvereniging Deltasport in Zierikzee, secretaris van en vrijwilliger bij de Zaalvoetbalvereniging Stella Boys in Zierikzee, voorzitter/secretaris van en vrijwilliger bij het Buurtcomité, bestuurslid en vrijwilliger bij Tennisvereniging LTC Zierikzee, mantelzorger voor ouders.

De heer Dick Meeles uit Zierikzee

Activiteiten: Voorzitter en secretaris van de Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland, penningmeester van de Ondernemerskring Schouwen-Duiveland, bestuurslid van de Stichting Bevordering Zorg Schouwen-Duiveland, vrijwilliger bij de Stichting Maatje/Zeeland Personenalarmering.

De heer Johan Bax uit Zierikzee

Activiteiten: Diaken en vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Zierikzee, vrijwilliger bij het Watersnoodmuseum, secretaris van het Platform voor Mensen met een Beperking, vrijwilliger bij de Wijkraad Hart van Poortambacht.

De heer Adrie van der Schelde uit Zierikzee

Activiteiten: Bestuurslid en jeugdwerkleider bij de christelijke jongerenvereniging C.J.V. Samen Verder, voorheen jongensclub Obadja, penningmeester van Tennisvereniging LTC Zierikzee, kerkvoogd, diaken, ouderling en vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Zierikzee, bestuurslid en vrijwilliger bij de Interkerkelijke Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Schouwen-Duiveland/Sint-Philipsland.

Op de foto spelden man en vrouw Van der Werf elkaar het speldje op. Vrijdag staan ze allemaal in de krant.