Logo wereldregio.nl
Foto:

Veel signalen van ‘misbruik’ inkomenssteun

De gemeente heeft veel signalen gekregen, dat er mogelijk misbruik gemaakt is van de zogenoemde Tozo-regeling. Dat is een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Die konden door coronaverliezen inkomensondersteuning of bedrijfskapitaal krijgen.

Het rijk heeft de ondersteuningsmaatregel snel ingevoerd bij het uitbreken van de crisis. De gemeente werd belast met de uitvoering. Op Schouwen-Duiveland zijn er maar liefst 992 verzoeken om inkomensondersteuning gedaan en 64 keer is er gevraagd om bedrijfskapitaal. ,,Voor de gemeente Schouwen-Duiveland was het uitgangspunt bij het verstrekken van de uitkeringen in het kader van de Tozo-regeling onze ondernemers snel en vanuit vertrouwen te bedienen gelet de financiële problemen. Dit werd gemeenten ook meegegeven door Minister Koolmees,” zo staat te lezen in het voorstel van burgemeester en wethouders. Lees verder in de krant van vrijdag.