Logo wereldregio.nl
Foto: Ruud Poelstra

Nesten kustbroedvogels beter beschermd

Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten en Stichting Het Zeeuwse Landschap zijn begonnen met het afzetten van stukken dijk en schelpenstrandjes langs de Oosterschelde. Met deze maatregel krijgen bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters de kans om in alle rust te broeden en hun kroost groot te brengen. 

Op ‘gesloten’ dijktrajecten en strandjes rondom de Oosterschelde broeden regelmatig scholeksters, bontbekplevieren en af en toe een strandplevier. “De nesten van deze vogels – vaak niet meer dan een kuiltje - liggen vaak op de grond tussen de stenen van de dijk of op een schelpstrook op een strandje”, vertelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten. “De nesten zijn daarom erg kwetsbaar en gevoelig voor verstoring.” Van de bontbekplevier broeden er momenteel slechts 300 tot 350 paar in Nederland, waarvan ruim 30 paar rondom Nationaal Park Oosterschelde. Van de strandplevier zijn zelfs maar 120 tot 160 broedparen bekend in Nederland. Ook voor de scholekster is de Oosterschelde een belangrijk broedgebied.