Logo wereldregio.nl
Foto:

Zoektocht naar locatie 150kV-station begonnen

Deze week starten TenneT en Enduris met het participatieproces voor het nieuwe 150kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland. Samen met de omgeving gaan de netbeheerders op zoek naar geschikte locaties.De regionale energiewegen op Schouwen-Duiveland, Tholen en in West-Brabant lopen vol. Daardoor kunnen er geen nieuwe, grootschalige, duurzame initiatieven worden aangesloten. Om deze knelpunten op te lossen moet het elektriciteitsnetwerk worden versterkt en aangesloten op het landelijke net. TenneT gaat samen met Enduris een nieuw 150/20kV hoogspanningsstation bouwen op Schouwen-Duiveland, ergens tussen Zierikzee en Bruinisse. Deze sluiten ze met een ondergrondse kabel aan op een nieuw 380/150kV-hoogspanningsstation in de omgeving van Bergen op Zoom.

De locatie voor het nieuwe hoogspanningsstation staat nog niet vast. TenneT organiseert in april, mei en juni verschillende werkateliers met belanghebbenden uit het gebied om op zoek te gaan naar geschikte locaties. Voor deze bijeenkomsten zijn onder andere vertegenwoordigers van de landbouw, inwoners uit het zoekgebied, dorpsraden, natuurorganisaties en andere betrokken instanties uitgenodigd.