Logo wereldregio.nl
Foto:

Eindrapporten dorpsvisie Burgh-Haamstede

Op maandagavond 19 april tussen 19.00 en 21.00 uur organiseert de gemeente een bijeenkomst over de eindrapportages van de sleutelprojecten die ze momenteel uitvoert in het kader van de dorpsvisie Burgh-Haamstede.

Tijdens deze avond staan de volgende onderwerpen centraal:

  • verkeersonderzoek
  • strategische aanpak centrum
  • landschappelijke en cultuurhistorische analyse

De eindrapportages zijn afgerond. Tijdens de avonden informeert de gemeente belangstellenden over de resultaten van de verschillende studies. In mei zal het college over deze eindrapportages een besluit nemen. De gemeenteraad neemt in juni een besluit.

De avond start om 19.00 uur met een korte introductie over de digitale bijeenkomst. De ‘inloop’ is al vanaf 18.30 uur mogelijk. Rond 19.00 opent wethouder Jacqueline van Burg (LSD) de bijeenkomst. Vervolgens krijgen de drie betrokken bureaus (Juust, B+B en het Kadaster) de gelegenheid hun ‘eindproduct’ kort toe te lichten. De gemeente probeert de bijeenkomst een zo interactief mogelijk karakter te geven, met ruimte voor het stellen van vragen door inwoners en ondernemers via de chat. Een en ander tot 21.00 uur U kunt de link voor de digitale vergadering op 19 april vinden op de website van de dorpsvisie: https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/nieuws