Logo wereldregio.nl
Foto:

Online discussie over Klimaatverandering

Op dinsdagavond 13 april organiseert Wageningen University & Research in samenwerking met de Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland van 19.30–21.00 uur de online kennisbijeenkomst Klimaatverandering en de landbouw op Schouwen-Duiveland.Het programma is opgezet vanuit de ervaringen met het project ‘gebiedsgerichte kennisondersteuning bij Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland’.  Informatie over de bijeenkomst, het programma én de aanmeldknop vindt u op https://livinglabschouwen-duiveland.nl/nieuws

Op deze informatieavond staat men in een wat breder verband stil bij klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de landbouw en de leefomgeving op Schouwen-Duiveland. Vragen die aan bod komen zijn: Welke ontwikkelingen vragen om actie om ook op termijn een volhoudbaar landbouwsysteem te hebben? ;Hoe reëel is het dat kapitale investeringen op de korte termijn ook op de lange termijn hun nut blijven hebben?; Welke beheermaatregelen kunnen boeren perspectief bieden voor de korte en middellange termijn en hoe ziet een klimaat stresstest voor agrarische bedrijven eruit?