Logo wereldregio.nl
Foto:

Uitroepen noodtoestand klimaat stap te ver voor gemeenteraad

De gemeenteraad maakt zich zorgen over het klimaat en vindt dat er actie ondernomen moet worden, maar het afkondigen van de ‘noodtoestand’ door een groep verontruste burgers (Bewusd) gaat ze een stap te ver. De kreet noodtoestand is niet bij iedereen in de samenleving goed gevallen met de Ramp van ‘53 in gedachten. Die gevoeligheid zat ook in de raad. 

De term noodtoestand is afgezwakt tot ‘geeft gehoor aan de petitie van het bestuur van de stichting BewuSD om te verklaren dat het klimaat een kritieke situatie met hoge prioriteit schept waardoor dringende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen’. 

Daarin kon de raad zich in vinden. Met uitzondering van de VVD bij mondde van raadslid Margo Lemsom (foto). Die stemde ook hier tegen. Een argument voor de liberalen was dat ze tegen ambtelijke uitbreiding is en die zou nodig zijn door het aanstellen van een klimaatregisseur. Eerder die avond stemde de VVD overigens wel in met ambtelijke uitbreiding maar dan voor het oppakken van de dorpsplannen. Volgens de VVD heeft maar drie procent van de stemgerechtigden op het eiland de petitie van Bewusd ondertekend ,,en dus 97 procent niet.’’ Alleen voor Sandra Fontein (D66) had de term noodtoestand kunnen blijven staan. Wat haar betreft is de situatie daarvoor ernstig genoeg. Omdat de raad de term noodtoestand niet overneemt, kan de gemeente zich niet aansluiten bij de gemeenten en de Verenigde Naties, die de noodtoestand wel hebben benoemd. Burgemeester en wethouders lieten eerder deze week weten wel te kunnen leven met het uitroepen van de klimaatnoodtoestand. Wethouder Ankie Smit (GroenLinks) zegde toe later dit jaar met een voorstel te komen invulling te geven aan het signaal van de raad.