Logo wereldregio.nl
Foto:

Ouders willen betrokken zijn bij regioschool

Maar liefst 76 procent van de ouders van de basisscholen van Radar, Obase en Kibeo kinderopvang in de Westhoek wil meedenken over de te bouwen regioschool. Dat hebben ze laten weten in een enquête. Waar de school moet komen is nog niet duidelijk.

Die vraag is ook nog niet gesteld in de enquête. Ouders geven aan dat het gebouw moet passen bij het karakter van de Westhoek en vinden goede fiets- en busverbindingen van groot belang. Dat gaat mee in de volgende onderzoeksfase, die eind van dit jaar gepresenteerd moet worden en antwoord geeft op de vraag of een regioschool in de Westhoek haalbaar is. Eerder was er consternatie over de locatie omdat vanuit de politiek al suggesties gedaan werden. Ouders geven aan dat zij een goede mix van in- en ontspanning naast een passend onderwijsaanbod belangrijk vinden. Het werken vanuit een eigen leer- en ontwikkelingslijn geeft kinderen de ruimte om te worden wie ze zijn. Obase en Radar zijn blij dat ouders dit belangrijk vinden en bereid zijn van de gebaande paden te gaan. In het verdere onderzoek naar de haalbaarheid van een regioschool, kan nagedacht worden om meer expertise en aanvullende specialismen op het gebied van bijvoorbeeld logopedie, maatschappelijk werk, maar ook sport, kunst en cultuur in huis te halen. Onderdelen die ouders aangeven in de enquête. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de brede ontwikkeling van elk kind in het bijzonder.