Logo wereldregio.nl
Foto:

Bewoners en politiek maken zich sterk voor ‘markthal’ in oude Spar

Bewoners van Burgh-Haamstede maken zich sterk om tijdelijk van de oude Spar aan de Noordstraat een soort buurtsuper of ‘markthal’ te maken. Ze komen hiermee op voor de oudere medemens die nu naar de veel verder gelegen Market Plaza moeten gaan voor hun (dagelijkse) boodschappen. De politiek, bij monde van VVD-gemeenteraadslid Margo Lemsom, staat ook achter het idee.

Via het digitale platform ‘De verbinding in Burgh-Haamstede’ hebben bewoners uit die plaats het idee van een tijdelijke buurtsuper aan de orde gebracht. Immers, na de sluiting van de Spar aan de Noordstraat van begin januari moeten aanzienlijk meer mensen (en dus ook ouderen) naar de Albert Heijn in Burgh. ,,Voor mij is dat geen probleem”, begint inwoner Edwin Boogerd, ,,maar er zijn veel ouderen die niet mobiel zijn. Los hiervan is het niet wenselijk dat er tot 2025 een groot pand leegstaat tegenover een groter gat waar voorheen Goudszwaard was gevestigd. ,,Dit komt de aantrekkingskracht niet ten goede.” Suus Hubregtse, zelf wonend aan de Platboslaan, staat er ook zo in. ,,Nu is er gebrek aan een plek voor dagelijkse boodschappen. Je hebt hier veel mensen op leeftijd. Ik mis bijvoorbeeld wel lokale groenten. Het pand is groot, wel geschikt en staat midden in Haamstede. De omgeving wordt er ook levendiger van.”

Martin van Rossum, spreekbuis namens de ‘De verbinding’ denkt wel dat het mogelijk moet zijn om van de oude Spar-locatie een soort van buurtsuper of markthal te kunnen maken. ,,Een hele grondige verbouwing zal niet nodig zijn, maar het is naïef om te denken dat er helemaal geen aanpassingen nodig zijn. Een half jaar voorbereiding moet voldoende zijn. Desgewenst kan Market Plaza zelf exploitant blijven van de markthal aan de Noordstraat, maar de exploitatie en beheer kunnen ook aan andere ondernemers worden overgelaten.” Van Rossum heeft in zijn planning al een ‘feestelijk opening’ in september 2021 op de agenda gezet.

Margo Lemsom kan zich prima vinden in de discussie over invulling van de oude Spar, die is verhuisd naar de Kloosterweg. ,,De VVD is een groot voorstander om voorzieningen die een bijdrage aan het sociale welzijn van de mensen waar mogelijk te stimuleren en/of in stand te houden. Nu in Burgh-Haamstede de buurtwinkel gesloten is, missen inwoners hier die mogelijkheid. Wij begrijpen dat het aan de ondernemers is om hier al dan niet tijdelijk invulling aan te geven en dat de tijd om een bedrijf te vestigen momenteel lastig is. Aan de andere kant is leegstand nooit goed, ook niet voor de omringende ondernemers.”