Logo wereldregio.nl
Foto:

LHBTI-gemeenschap ‘geschoffeerd’ door wethouder

GroenLinks-wethouder Ankie Smit (foto) heeft zich de woede van de LHBTI-gemeenschap ( lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse) op de hals gehaald. De groep zegt zich geschoffeerd te voelen omdat Smit zich onvoldoende achter deze groep schaart. ,,Wij zijn erg teleurgesteld dat de gemeente weinig energie stopt om discriminatie van een deel van onze inwoners tegen te gaan en acceptatie te bevorderen, zeker wanneer je moet constateren dat geweld tegen homoseksuelen weer toeneemt.’’

In november 2018 besloot de gemeenteraad in tegenstelling tot de andere Zeeuwse gemeenten geen Regenboogvlag te hijsen als ondersteuning van deze groep in de samenleving. Volgens landelijke cijfers zou het om een kleine tien procent van de samenleving gaan. Wat volgde, was een overleg met de wethouder om te proberen de gemeente duidelijkere steun aan deze groep te geven.

Dat leidde tot een notitie, waarin de groep en de wethouder zich konden vinden. Een notitie expliciteit voor de LHBTI-gemeenschap. Maar ambtelijk kwam het er niet door. Het zou niet aansluiten bij de motie van de gemeenteraad die een bredere notitie wilde. Dus volgde er nieuw overleg.

Tijdens het gesprek met wethouder Smit en twee beleidsambtenaren werd door de wethouder aangegeven zij de motie diversiteit samen wil voegen met Schouwen-Duiveland Inclusief. ,,Wij hebben aangegeven dat samenvoeging met Schouwen-Duiveland Inclusiefdat is gericht op uitvoering van het VN-verdrag Handicap uit 2016, onwenselijk is. Het VN- verdrag ziet met name op mensen met een beperking. Tevens hebben we aangegeven dat wij het erg schokkend en kwetsend vinden dat de wethouder/het college van Schouwen-Duiveland LHBTI als een handicap ziet. Ondanks onze motivering bleef de wethouder bij haar standpunt tot samenvoeging met Schouwen-Duiveland Inclusief’’.

In maart van vorig jaar heeft de groep erover gesproken met een aantal gemeenteraadsfracties. De conclusie: ,,Op deze avond hebben wij onze schokkende ervaring gedeeld met enkele raadsfracties (LSD, CDA, PvdA) die op dat moment in het gemeentehuis aanwezig waren. Zij waren ook van mening dat de LHBTI-gemeenschap niet behoort tot mensen met een beperking waarop het VN-verdrag Handicap ziet. Samenvoeging met Schouwen Duiveland inclusief (Inclusie Agenda), wat ziet op uitvoering van het VN-verdrag Handicapis ook volgens de gesproken fracties niet gewenst’’.

Wethouder Smit spreekt van een andere politieke werkelijkheid. ,,De raad wilde een brede notitie en niet voor iedere groep een andere. Daar kon ik me best in vinden.’’

In januari lag er dus een beleidsstuk waarin de partijen zich wel konden vinden. Dat stuk is volgens Smit nooit naar het college gegaan, maar alleen ambtelijk besproken. De vertegenwoordigers van de LHBTI-gemeenschap hebben een andere werkelijkheid. Smit moest bakzeil halen bij het college van burgemeester en wethouders. Als argument kregen ze te horen dat het beleidsplan te specifiek was en te gedetailleerd. De SGP vond de Regenboogvlag storend omdat de regenboog voor hen een andere betekenis heeft. En er ontbrak een verbindingsdag voor alle inwoners van Schouwen-Duiveland. Maar van bestuurlijke afstemming is dus nooit sprake geweest, volgens Smit.

De LHBTI-groep was ontstelt. ,,Hoe kan je als gemeente een beleid vaststellen en dit dan niet zichtbaar willen laten zijn? Alleen door een vlag ontstaat al verbinding. Wanneer je de vlag ophangt krijg je de nodige vragen: voor wie is die vlag, wat betekent die vlag? Probeer het zelf maar eens. Een beleidsplan is de basis, maar je zal als gemeente ook moeten laten zien dat iedereen hier ook welkom is. Zichtbaarheid en voorbeeldfunctie is juist een belangrijk speerpunt in het beleidsplan. Schroom dus niet als gemeente en beken kleur!’’

Vorige week in WereldRegio al gaf Smit aan ook het Deltaplan Discriminatie van het Anti Discriminatiebureau Zeeland niet een op een te volgen. Ze wil de geluiden vanuit de samenleving horen en daar een plan op maat op te schrijven. Inzet is een inclusieve samenleving waar iedereen bij hoort.

Maar de LHBTI-gemeenschap op Schouwen-Duiveland vindt het een vaag plan en dus weinig concreet. Het feit ook dat het onder de noemer ‘gehandicapt’ geplaatst wordt, bevalt de groep allerminst. De groep heeft weinig vertrouwen in de wethouders. Ook worden er vraagtekens geplaatst bij Paula Schot (wethouder SGP). Die liet zich eerder positief uit over uitlatingen van onderwijsminister Arie Slob (Christenunie). Die had wel begrip voor de anti-homoverklaring in het christelijk onderwijs.

Smit zegt het weinig zinvol te vinden wederom met de groep aan tafel te gaan. De standpunten zijn wel bekend, zo laat ze weten. En ondanks dat de LHBTI-gemeenschap geen eigen beleidsstuk of vlag krijgt, wordt er wel het een en ander georganiseerd. Zo komt er volgens haar een expositie over LHBTI in het gemeentehuis en staan er nog meer plannen op stapel.