Logo wereldregio.nl
Foto:

Zeeuwland bevriest de huren

Het kabinet heeft besloten dat de huren in de sociale woningbouw niet omhoog mogen. Reden, de coronacrisis. Maar als Zeeuwland niet gecompenseerd wordt , kost het de verhuurder één miljoen euro en dat bedrag loopt Zeeuwland nooit meer in.

Zeeuwland heeft zo’n vierduizend woningen in haar bezit. Alle woningen met een huur onder € 752,33 zijn sociale woningen. En daarvoor geldt dus dat de huur niet omhoog mag. Maar het éénmalig niet verhogen van de huur kost Zeeuwland dus blijvend inkomsten. Marco van der Wel, directeur van Zeeuwland, verwacht wel een compensatie vanuit het rijk, maar heeft het nog niet op papier.

Van der Wel: ,,Het kabinet heeft aangegeven te willen voorkomen dat corporaties door de bevriezing van de huren minder kunnen investeren. Hoe dat er uit gaat zien is nog niet duidelijk. Compensatie is echter wel noodzakelijk. Zeker omdat het niet eenmalig geld is, maar we gaan structureel deze inkomsten missen. Op jaarbasis is met de huurverhoging ongeveer één miljoen euro gemoeid. Als we die structureel moeten missen gaat dat ten koste van (vervangende) nieuwbouw en de verduurzaming van de woningen. Voor het beeld: van dit geld kunnen we de onrendabele top van 10 nieuwbouwwoningen per jaar dekken en al gauw 100 woningen per jaar energiezuinig maken’’.