Logo wereldregio.nl
Foto:

Groot onderzoek naar draagvlak toerisme

De gemeente start een grootscheeps onderzoek naar het draagvlak voor het toerisme onder de bevolking. Meer dan zesduizend mensen krijgen binnenkort een brief waarin ze uitgenodigd worden deel te nemen aan een onderzoek van de Hogeschool Zeeland. In de zomermaanden worden de resultaten uitgewerkt en krijgt de gemeente de bevindingen.

Die komen als eerste op het bureau van toerisme-wethouder Daniël Joppe (CDA). Lees morgen het hele verhaal in WereldRegio.