Parkeervignet gaat €75 kosten | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
Foto:

Parkeervignet gaat €75 kosten

Alle autobezitters op Schouwen-Duiveland kunnen binnenkort een parkeervignet aanschaffen, waarmee ze niet meer naar de parkeermeter hoeven. Het kost ze vijfenzeventig euro en de gemeente schat in dat er zo’n vijftienhonderd vignetten worden aangevraagd. Het kost de gemeente zo’n honderdtachtigduizend euro per jaar. Maar gaan de mensen massaal een vignet aanvragen, dan stevent de gemeente af op een tekort van een half miljoen. De gemeenteraad is er nog uit de prijs voor het vignet,. Er wordt ook over dertig euro gesproken.

De gemeenteraad heeft vorig jaar de parkeertarieven fors verhoogd en de gemeenteraad heeft erbij bedwongen dat er voor de eigen inwoners een vignet komt. Eerder is er al een vignet voor het strand gekomen. Het vignet moet op 1 april van dit jaar in gaan. Per huishouden wordt er één vignet verstrekt dat voor twee voertuigen gebruikt kan worden: niet tegelijkertijd.

In het gemeentehuis is lange tijd gesleuteld aan het vignet. Bijvoorbeeld wat het moet kosten? Enerzijds wil de gemeente er niet te veel bijleggen, anderzijds moet het wel lucratief zijn voor de inwoners. Het verstrekken van een vignet kost de gemeente bijna tien euro. Ze gaat er dus vanuit dat de bezitter ervan voor zo’n vijfenzestig euro gaat parkeren. Zou het vignet duurder zijn dan vreest de gemeente dat men er alles aan zal doen om uit de kosten te komen. Dat betekent dus minder parkeergelden. Want waar een vignethouder staat, kan niemand anders staan.

Als in het doemscenario meer dan vijfduizend mensen een vignet aanvragen, dan loopt het tekort van de gemeente op tot een half miljoen. De gemeenteraad zal in dat geval op zoek moeten naar dekking. Maar vooralsnog gaat de gemeente er dus vanuit dat het zo’n vijftienhonderd mensen zullen zijn. En dat moet er een jaarlijks een bedrag bij van honderdtachtigduizend euro.

Het parkeervignet is bedoeld om de eigen inwoners te ontzien bij de verhoging van de parkeertarieven. Ook dient het als een stuk compensatie voor de toeristisch drukte, waarbij het vaak lastig is om een plekje te vinden. Met zo’n vignet zou dat iets gemakkelijker worden. Het vignet is bedoeld voor plaatsen waar betaald moet worden. Het kan niet gebruikt worden om te parkeren in een vergunningshouderzone.