Logo wereldregio.nl
Foto:

‘Spelregels’ gemeente bij schaatsbanen

Met de temperaturen onder het vriespunt slaat de schaatskoorts toe. Ook de gemeente krijgt veel vragen van schaatsliefhebbers en van ijsverenigingen. Om de veiligheid in coronatijd te kunnen waarborgen, gelden er een aantal spelregels.

Voor ijsverenigingen gelden de voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond (KNSB). Zo dienen kleedkamers en kantines bij ijsverenigingen gesloten te blijven. Inmiddels zijn er al veel contacten geweest tussen ijsverenigingen en de gemeente hierover. Sommige ijsverenigingen hebben besloten niet open te gaan, omdat het voor hen onmogelijk is om de verwachte toeloop van schaatsers in goede banen te leiden. Publiek is immers niet toegestaan.

Schaatsen op buitenwater (denk aan sloten en plassen) is mogelijk; vanzelfsprekend zijn hierbij de geldende coronamaatregelen van toepassing. Dit geldt voor groepsvorming (maximaal 2 personen) en het houden van afstand (1.5 meter, met uitzondering van jongeren tot en met 17 jaar).In geval van grote schaatsdrukte en het niet of slecht naleven van de basisregels, kan de burgemeester genoodzaakt zijn om over te gaan tot maatregelen. Denk hierbij aan het moeten afsluiten van een schaatslocatie.

Burgemeester Jack van der Hoek: ,,Dit koude winterweer komt niet vaak voor; het is een bijzondere tijd. Ik begrijp heel goed dat schaatsen een aangenaam moment van ontspanning is. Tegelijkertijd zitten we midden in de lockdown. Ik doe een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. Vermijd drukte en hou afstand. Zo kunnen we samen genieten van deze winterse dagen.”