Logo wereldregio.nl
Foto:

Extra strooien heeft geen zin, zegt college

Op vragen van CDA en VVD om op meer wegen te strooien dan nu het geval is, komt een ontkennend antwoord van burgemeester en wethouders. “Het heeft allereerst geen zin om de niet-essentiële routes te rijden. Hiervoor is onze capaciteit niet toereikend en rijdt er te weinig verkeer over deze wegen. Het zout verspreidt zich hierdoor niet of onvoldoende op waardoor er een schijnveiligheid wordt gecreëerd. Er is dan gestrooid en vervolgens is en blijft het spekglad,” zo laat het college in een antwoord weten. CDA-er Rutger Punt neemt er geen genoegen mee. Buiten het strooien kan er ook een sneeuwsschuiver ingezet worden. Hij wil alsnog weten of trottoirs meegenomen kunnen worden.