Logo wereldregio.nl
Foto:

CDA en VVD willen extra inzet gladheidsbestrijding

Gemeenteraadslid Rutger Punt (foto, CDA) wil weten of de gemeente de gladheidsbestrijding onder controle heeft. Hij heeft deze vraag gesteld aan burgemeester en wethouders. En als er capaciteit over is, ziet hij graag dat ook trottoirs en niet essentiële wegen meegenomen worden in de bestrijding.

De VVD heeft aanvullende vragen. Met name de toegangswegen tot bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisartsenpost en de verzorgingshuizen verdienen extra aandacht. Ook al ligt de formele verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieders zelf.