Logo wereldregio.nl
Foto:

Mogelijk in mei al beschildering graansilo

Mogelijk dat de beeldbepalende silo aan de rand van Zierikzee in mei al verandert in een peilschaal, waarmee duidelijk wordt wat de effecten van de zeespiegelstijging zullen zijn.

Dieuwke Parlevliet uit Zierikzee heeft samen met vier leerlingen en stagiar Mike de Voogd van de Theo Thijssenschool enkele jaren geleden een prijs gewonnen in de Young Energy Society Challenge (de YESC) van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Met een prijs van €1500 was de eerste aanzet gegeven om het project ook daadwerkelijk te realiseren. De eigenaar van de silo -CZAV– en de gemeente zijn akkoord en Schults Schilders is bereid het werk te doen. Lees meer in de papieren editie van WereldRegio.