Logo wereldregio.nl
Foto:

Gemeente moet ‘noodtoestand’ afkondigen

Als er niet snel actie ondernomen wordt, zullen de gevolgen van de klimaatveranderingen ook Schouwen-Duiveland keihard gaan raken. Zeven verontruste burgers van het eiland hebben vandaag (vrijdag) de gemeente gevraagd de ‘noodtoestand’ af te kondigen. En burgers worden gemobiliseerd deze actie te ondersteunen. Met een paginagrote advertentie in deze krant nemen honderd inwoners het voortouw.

De term noodtoestand was overigens binnen de groep wel een punt van discussie. Twee dagen voor de herdenking van de Ramp van ’53. Maar het is een vertaling van een internationale verklaring (climate emergency) van de Verenigde Naties en het Europees parlement. Inmiddels hebben wereldwijd veel overheden de verklaring overgenomen, waarmee maar liefst 820 miljoen mensen een overheid hebben die de noodtoestand hebben overgenomen.

Ria Geluk en Rene Bosma zijn twee van de verontruste burgers, die samen de stichting Bewusd (sd verwijst naar Schouwen-Duiveland) hebben opgericht. Geluk: ,,We zijn ons bewust van het feit dat we er zo kort voor de herdenking mee komen. Maar de Ramp overkwam ons ook terwijl er voldoende signalen waren dat het er aan zat te komen’’.

De zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatveranderingen heeft in deze Delta natuurlijk duidelijk consequenties. ,,Als we niks doen, dan verliezen we land. En dat is wel het laatste wat we willen. Als dat moet dan misschien, maar het mag ons niet overkomen.’’ Rene Bosma is ervan overtuigd dat het klimaat bij veel mensen leeft en door die mensen te mobiliseren kan het tij nog gekeerd worden. ,,Niet alle schade kunnen we herstellen, maar we kunnen wel zorgen dat het beperkt wordt. We hebben het hier over onze kinderen.’’

Bewusd is geen aanval op de gemeente. Het is meer een poging om te zorgen, dat alles wat er in het gemeentehuis wordt gedaan, langs de lat van de duurzaamheid gelegd wordt. En tegelijkertijd moeten burgers gemobiliseerd worden. Door ook een handtekening onder de verklaring te zetten (via www.bewusd.nu) en door anders te leven. ,,Letten op je voedingspatroon bijvoorbeeld of je zelf af te vragen of we wel moeten blijven reizen”, aldus Bosma.

Ria Geluk: ,,Schouwen-Duiveland leent zich hier goed voor. We zijn een eiland. Het zou mooi zijn als wij een voorbeeld voor andere gemeenten kunnen zijn’’. Met allerlei projecten gaat Bewusd proberen de samenleving wakker te schudden. Zo ligt er een plan om op de graansilo in Zierikzee een waterpeil te schilderen. Ook wordt er met de scholen gedacht over een spraakmakende video met een krachtig signaal voor een duurzame samenleving. In Den Haag is op dit moment een congres van de Verenigde Naties over het klimaat en in het najaar gebeurt dat in Glasgow.

De stichting wordt gevormd door Ria Geluk, Rene Bosma, Jeroen van ’t Leven, Remko Delfgaauw, Ron van Jeveren, Eef de Graaf en Jack de Vos.

Op de foto één van de actieborden die deze week opdoken op het eiland