Logo wereldregio.nl
Foto: neil Langan

Vergunningaanvraag snijden zeegroenten ook digitaal

Het snijden van zeegroenten is in Zeeland een populaire bezigheid. Wie zelf op pad wil om lamsoor of zeekraal bij elkaar te snijden, heeft echter wel een vergunning nodig. Van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 februari 2021 verstrekken de zeven gemeenten aan de Oosterschelde aanvraagformulieren voor een seizoensvergunning in Natura 2000-gebied Oosterschelde. In verband met de Covid-maatregelen zijn de aanvraagformulieren dit jaar niet alleen te verkrijgen via gemeenten, maar ook digitaal. Op deze manier vermijden we een contactmoment op het gemeentehuis.

Wie kans wil maken op een vergunning, kan vanaf 9 februari 2021 het formulier downloaden op deze website en digitaal of met de hand invullen. Zorg ervoor dat het ondertekende formulier uiterlijk 19 februari 2021 per post is opgestuurd naar de Provincie Zeeland. 

Er worden dit seizoen maximaal 284 vergunningen verstrekt. De volgorde waarin aanvragen worden behandeld, wordt bepaald middel van loting. Formulieren die na 19 februari 2021 binnenkomen, neemt de provincie niet in behandeling. De Provincie wil het snijden van zeegroenten toestaan, mits de natuur er niet onder lijdt. Dat geldt ook voor het rapen van schelpdieren en het spitten van zeepieren. Uit onderzoek blijkt dat het beleid op sommige punten aanscherping behoeft. 

Voor meer informatie over de procedure, kunt u contact opnemen met de heer Hoogland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-25726634 en per e-mail via l.hoogland@zeeland.nl.