Prikkelende actie verontruste burgers voor klimaat | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
Foto:

Prikkelende actie verontruste burgers voor klimaat

Een groep burgers heeft in diverse dorpen het signaal afgegeven dat er nodig wat met het klimaat moet gebeuren. Bij de dorpen wordt de vraag gesteld of de dorpen verdronken zijn in 2100. Dat gebeurt door onder de komborden die vraag te stellen. De klimaatveranderingen hebben groot effect op de zeespiegelstijging. De verontruste mensen zijn georganiseerd in de stichting Bewusd en zullen die bezorgdheid deze week bij de gemeente kenbaar maken. 

Met een paginagrote advertentie in de WereldRegio van 29 januari uiten zeven bezorgde en meer dan 100 betrokken inwoners hun zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor Schouwen-Duiveland. Met hun Stichting BewuSD willen ze inwoners vooral bewust maken van de zeespiegelstijging die grotendeels onherroepelijk is en ons allemaal raakt, maar ook de lokale politiek aansporen om (nog) meer te doen. In de advertentie roepen ze met meer dan honderd bekende en minder bekende inwoners van Schouwen-Duiveland daarom op om een petitie te tekenen. Die petitie vraagt de gemeente om de zogenaamde ‘klimaatnoodtoestand’ uit te roepen zoals het Europese parlement dat al in 2019 deed en gemeenten als Haarlem, Utrecht en Amsterdam dat ook deden.

Alles hierover in de krant van vrijdag.