Rode Kruis wil toch EHBO-lessen geven | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
Foto:

Rode Kruis wil toch EHBO-lessen geven

Omdat de scholen dicht zijn, komen ook de jaarlijkse EHBO-cursussen in Duiveland in het gedrang. Normaal worden de kinderen uit groep acht in de klas de basiskneepjes van EHBO bijgebracht. Dat kan nu niet. Maar Johan Goudzwaard en Miranda Schiphorst van het Rode Kruis zitten niet bij de pakken neer. Met een flyer worden de kinderen uitgenodigd deel te nemen.

Niet in het klaslokaal zoals gebruikelijk, maar op de EHBO-post in Bruinisse. Miranda Schiphorst: ,,Het is bedoeld voor alle kinderen in Duiveland. We hebben nu twintig aanmeldingen, maar dat moeten er meer worden natuurlijk’’. Normaal nemen er jaarlijks meer dan honderd kinderen deel om het begeerde certificaat te behalen.

Schiphorst vindt het zo belangrijk dat de jeugd deelneemt. ,,Je moet gewoon weten dat je altijd kunt helpen als er iets is. Al is het maar bellen met 112 of de huisarts. Die nummers moet je uit je hoofd kennen.’’ En de ervaring leert dat dat al een aantal keer goed van pas is gekomen.

De kinderen krijgen mee wat ze moeten doen bij een breuk of brandwonden bijvoorbeeld. Goudzwaard: ,,Reanimeren gaat voor deze groep nog te ver. Maar het is wel goed dat ze weten hoe een AED eruitziet, waar die hangt en hoe het werkt’’. Datzelfde geldt voor het verstikkingsschort. Goudzwaard: ,,Die kinderen zijn allemaal elf, twaalf jaar. Die kun je heel goed wat bijbrengen hoor’’.

Maar ja, vóór corona kon dat klassikaal. Nu moeten de kinderen met een flyer verleid worden deel te nemen. Zes bijeenkomsten en een examen aan het eind. Goudzwaard: ,,We willen zo snel mogelijk beginnen al weten we niet wat er nog aan coronamaatregelen wordt genomen natuurlijk. We houden ons aan de regels’’.

Aanmelden kan via ehbojeugd@outlook.com of telefonisch 06-53923955. Het is nadrukkelijk alleen bedoeld voor kinderen in Duiveland. In dat deel van het eiland is een rijke ervaring met de EHBO-lessen. Elders op het eiland is dat minder ontwikkeld. De cursus is ook bedoeld voor kinderen die op Duiveland wonen maar elders op school zitten. Met speciaal onderwijs is dat bijvoorbeeld het geval.