Logo wereldregio.nl
Foto:

,,Laten we het virus vooral voor blijven”

Als de avondklok dit weekend ingaat (vanaf 21.00 uur), is het op Schouwen-Duiveland vooral de politie die handhavend gaat optreden. De boa’s hebben daar vooral een signalerende functie. Burgemeester Jack van der Hoek doet vooral een appèl op de inwoners van het eiland om zich te houden aan de regels. ,,We moeten het virus voor blijven. Alles is erop gericht om de derde golf te voorkomen.’’

Voor Van der Hoek is het niet alleen de avondklok. Hij verwacht ook dat mensen zich aan de andere regels houden. Bijvoorbeeld maar één persoon op bezoek. ,,Voor mij geldt dat ook. Ook ik heb weer afspraken afgezegd. Het aantal besmettingen lijkt hier mee te vallen, maar als je de cijfers van het rioolwateronderzoek ziet, dan zie je toch aan de oostelijke kant van het eiland meer virus. Ik bedoel het coronavirus is er en daar moeten we ons van bewust zijn.’’

Overigens zijn Van der Hoek’s ervaringen op Schouwen-Duiveland wat het volgen van de regels betreft positief. Wekelijks krijgt hij een rapportage van de politie onder ogen en daaruit valt op te maken dat het aantal coronagerelateerde incidenten op één hand te tellen is. Geen illegale feestjes bijvoorbeeld, zoals dat vaak klinkt vanuit de steden.

Donderdag hebben de burgemeesters van Zeeland weer overleg gehad in het Veiligheidsberaad. Daarin worden werkafspraken gemaakt, die nodig zijn om de corona de baas te blijven. ,,Ik weet niet wat daar nog uit komt, maar we gaan ervan uit dat de avondklok doorgaat en de ook de andere maatregelen blijven. We zijn er duidelijk nog niet vanaf.’’ 

Van der Hoek: ,,Maar los daarvan. We weten dat je straks ’s avonds niet meer even naar je moeder of oma kunt gaan bijvoorbeeld. Ik hoop oprecht dat we dat allemaal in de gaten houden en als alternatief vaker even de telefoon zullen pakken’’. 

Eén van de maatregelen is ook dat het aantal mensen bij een uitvaart weer van honderd naar vijftig zal gaan. Mark de Bruijne van Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland heeft daar niet zoveel moeite mee. ,,Dit zal in de praktijk weinig verandering teweeg brengen ten opzichte van wat we nu gewend zijn. Er mochten wel honderd personen aanwezig zijn bij een uitvaart, uiteraard ook met inachtneming van de afstand van anderhalve meter. Op Schouwen-Duiveland zijn er, buiten kerken om, nauwelijks uitvaartlocaties waar honderd personen op anderhalve meter afstand gewaarborgd kan worden. In de praktijk komt het dus vaak al neer op een gemiddelde van zo’n vijftig personen. Neem bijvoorbeeld het crematorium in Goes, het meest gekozen crematorium voor crematies vanaf Schouwen-Duiveland, daar geldt een maximum van 45 personen in verband met de beschikbare ruimte, en bij het crematorium in Middelburg is dat zestig personen. Goes zal dus ongewijzigd blijven en Middelburg zal terug naar vijftig moeten, maar dat verschil is te overzien.’’ 

Overigens gaan de leden van het college van burgemeester en wethouders volgende week vrijdag in WereldRegio van start met een persoonlijke column waarin ze schrijven over hun bevindingen in relatie tot corona.