Logo wereldregio.nl
Foto:

Gemeente werkt aan zichtbaarheid in coronatijd

De gemeente gaat een online spreekuur inzetten om zichtbaarder te worden voor de ondernemers. Diverse ondernemers klagen daarover en daarom heeft ondernemersverenging InZzee die (on)zichtbaarheid op tafel gelegd tijdens een spoedoverleg met wethouder Daniël Joppe (foto). Daar is het online spreekuur uit voortgekomen. Wanneer het start is nog onduidelijk. De WOZ-gerelateerde inningen zullen ook dit jaar worden opgeschort en er is ook in 2021 uitstel van betaling mogelijk. Voor de horeca is de precarioregeling hetzelfde als vorig jaar.