Nog geen oplossing voor toename verward gedrag | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
Foto: AS Media

Nog geen oplossing voor toename verward gedrag

Door bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg worden steeds meer mensen aan hun lot overgelaten en dat leidt niet zelden tot gevaarlijke situaties; voor betrokken én omwonenden. En niemand heeft het antwoord. Onlangs kwam een man bij een brand om het leven in Zonnemaire. Hij vertoonde ‘onaangepast’ gedrag. En vorige week klom iemand op zijn dak in Haamstede en hield hulpverleners uren bezig. Deze zomer was het raak in de Moggestraat in Zierikzee. Een bewoner zorgde voor onrust in de straat. Meerdere explosies schrikten de straat op.

Steeds meer personen worden geschaard onder de verzamelnaam ‘verwarde mensen’; vaak met een psychische stoornis, vergezeld door een verslaving. In het verleden was er voor hen binnen de muren van een psychiatrisch ziekenhuis plaats voor een intensieve behandeling. Nu blijven ze thuis en komt een hulpverlening af en toe langs om te zien hoe het de man of vrouw vergaat. Dat blijkt niet altijd voldoende.

Zeeuwland heeft als grootste verhuurder op Schouwen-Duiveland al vaker aan de bel getrokken. En nu ook weer constateert directeur Marco van der Wel dat het toeneemt. ,, We zien natuurlijk al langer dat het aantal mensen met verward gedrag toeneemt. In samenwerking met de gemeente en andere partijen proberen we hier zo goed mogelijk op in te spelen. Het onderwerp heeft voortdurend onze aandacht en dat zal naar de toekomst niet anders zijn’’. Tegelijkertijd is Zeeuwland redelijk machteloos. Problematische huurders zet je niet zomaar uit hun woning. De rechter accepteert dat ook niet. Waar moeten ze dan natuurlijk?

De politie ziet het als een voordeel dat de amokmakers een vast woonadres hebben, zodat ze beter in de gaten te houden zijn. Maar voor de buurt is het kommer en kwel. Worden ze wel uit hun huis gezet, dan zijn ze vaak van de radar af en duiken ze als onderverhuurder op bij vaak ook instabiele personen. En niet zelden escaleert het; vaak ten koste van betrokkene en omwonenden. Overigens is het lastig om een lijn te trekken tussen degenen, die asociaal gedrag vertonen en personen die psychisch in de war zijn. Vaak is het een combinatie.

Gérard van Wanrooij (dagelijks met zo’n tien moeilijke dossiers bezig bij Zeeuwland) pleitte in deze krant al eens voor het fenomeen ‘Skaeve Huse’; een Deense benaming voor een opvangplek voor meerdere amokmakers. De hulpverlening stopt dan omdat deze geen zoden aan de dijk zet. Wat rest is politietoezicht. In ieder geval een manier om overlast in de buurt te voorkomen. Vooralsnog is dit initiatief niet opgepakt. Waarschijnlijk omdat er fors geld neergeteld moet worden voor deze vorm van opvang.

Overigens leidt verward gedrag niet altijd tot gewelddadigheden. Soms is er verborgen leed. Huurders die sterk vervuilen; zo ernstig dat Zeeuwland moet ingrijpen en een woning aan een ontsmettingsbeurt moeten blootstellen. In geval van een huurwoning is er nog een corporatie die kan ingrijpen. In het geval van een eigen woning is het zicht vaak nog slechter.

Paula Schot (wethouder zorg SGP) reageert namens Burgemeester en Wethouders met de volgende reactie: ,,Deze genoemde incidenten hebben impact op betrokkenen en zorgen voor onrust in de samenleving. In het kader van privacy gaan we niet in op de individuele casuïstiek, maar de recente incidenten hebben natuurlijk onze aandacht. Op Schouwen-Duiveland is geld nooit de reden om benodigde zorg niet in te zetten. Bij complexe casuïstiek is er altijd een aanbod voor passende zorg. Daarbij zijn we wel afhankelijk van de medewerking van de personen zelf.  We hebben te maken met de landelijke ontwikkeling van extramuralisering (het streven om zoveel mogelijk zorg buiten instellingen, dus thuis, te bieden) en ambulantisering (het streven om zoveel mogelijk mensen zo normaal mogelijk in de samenleving te laten participeren), waardoor problematiek beter zichtbaar wordt in de wijk. Doel van deze landelijke ontwikkeling is alle mensen zoveel als mogelijk deel te laten uitmaken van de maatschappij’’.

En verder: ,,Als een situatie aanleiding geeft tot ingrijpen, heeft de gemeente ook de middelen om dit te doen, zowel vanuit zorg als vanuit openbare orde. Als gemeente stellen we alles in het werk, samen met onze (zorg)partners, om in contact te komen en te blijven met inwoners. We kijken op regelmatige basis met onze partners of incidenten overeenkomstige factoren hebben waar we van kunnen leren’’.

Foto: De brand in Zonnemaire waarbij de bewoner om het leven kwam (AS Media)

.