Meer schade tijdens jaarwisseling | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
<p>Burgemeester Jack van der Hoek</p>

Burgemeester Jack van der Hoek

(Foto: Wereldregio)

Meer schade tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling op Schouwen-Duiveland is meer schade aangericht aan gemeentelijke eigendommen dan in de voorgaande jaren. Ondanks een goede voorbereiding van politie en gemeente op de jaarwisseling is niet voorkomen dat er dit jaar meer schade is aangericht aan gemeentelijke eigendommen dan in voorgaande jaren het geval was. Risico objecten, zoals papiercontainers, afvalbakken en brandgevaarlijke objecten bij leegstaande panden, zijn verwijderd. De schade aan gemeentelijke eigendommen rondom de jaarwisseling bedroeg € 18.576,-. Dit is meer dan voorgaande jaren. Verleden jaar bedroeg de schade € 5.691,- en bij de jaarwisseling van 2018/2019 was er sprake van € 3.629,- aan schade.

De schade valt onder andere hoger uit omdat er een aantal duurdere objecten zijn vernield zoals twee plaatsnaamborden (komborden), kosten € 2.200,-, een afvalbak in het centrum van Zierikzee (€ 1.080,-) en abri’s en fietsenstallingen. Wat ook opvalt is dat de vernielingen dit jaar al eerder zijn begonnen. Normaliter waren de afgelopen jaren de meeste vernielingen in de laatste drie dagen voor de jaarwisseling wanneer de vuurwerkverkoop begonnen was.

Burgemeester Jack van der Hoek: ,,Ik kijk met een gemengd gevoel terug op deze bijzondere jaarwisseling. Allereerst alle lof voor de voorbereiding en inzet van de hulpverleners, onze boa’s en medewerkers. Maar ook voor de inwoners van Schouwen-Duiveland. Met uitzondering van noodzakelijk politieoptreden in Zierikzee en wat kleine branden zijn grotere incidenten gelukkig uitgebleven. Zorgelijk blijft het gooien van vuurwerk naar de politie en de hogere materiële schade. De oorzaak daarvan moeten we waarschijnlijk zoeken in frustraties rondom de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod. Dat kan echter nooit een excuus zijn om hulpverleners uit te dagen of moedwillig eigendommen van een ander te slopen. Het zou de daders sieren zo sportief te zijn na hun acties de schade te vergoeden. Helaas, zo stoer zijn ze niet en laten de rekening nu aan de gemeenschap’’.