Logo wereldregio.nl
<p>=</p>

=

(Foto: )

Carbidschieten alsnog verboden door burgemeester

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft besloten dit jaar carbidschieten niet toe te staan. Sinds maandag 14 december  zijn aangescherpte regels van kracht in het kader van de COVID- 19 aanpak. Een van de maatregelen betreft het nog maar met maximaal twee personen aanwezig te mogen zijn buitenshuis. Dit geldt ook voor weilanden bij een woning. 


De vorige edities van het carbidschieten zorgden voor een grote toeloop. Daarom is het reëel om te verwachten dat het aantal van twee personen rondom de schietplaats zeer waarschijnlijk wordt overschreden. Inmiddels heeft de gemeente enkele aanvragen voor een ontheffing ontvangen. Daarbij zijn de aanvragers onder andere gewezen op de verantwoordelijkheid mensen weg te sturen indien het toegestane aantal mensen per melkbus wordt overschreden. Vooralsnog is niet gebleken dat de aanvragers dit tot hun verantwoordelijkheid vonden behoren of konden aangeven hoe zij dit gaan handhaven. Dit betekent dat de maximale groepsomvang niet op voorhand gegarandeerd kan worden.
De aangescherpte maatregelen hebben tot doel groepsgroottes sterk te beperken. Om verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen en de druk op de zorg te verminderen zullen de huidige aangevraagde ontheffingen in dat kader geweigerd worden op basis van Openbare orde en Veiligheid.


Burgemeester Jack van der Hoek: ,,Tot voor kort was ik van mening dat carbidschieten op de beperkte schaal van Schouwen-Duiveland onder voorwaarden mogelijk moest zijn. Helaas maken de oplopende coronacijfers en de aangescherpte maatregelen het niet langer mogelijk hier toestemming voor te geven. In het belang van onze gezondheid en het voorkomen van extra druk op onze zorgverleners zullen we een jaartje over moeten slaan’’.