Afbeelding

Onafhankelijke rekenkamer voor gemeente

Algemeen

De gemeenteraad heeft besloten een onafhankelijke Rekenkamer in te stellen die bestaat uit drie leden. Inmiddels zit de wervings- en selectieprocedure erop en vindt in de raadsvergadering van 17 december 2020 de benoeming plaats van de voorzitter en twee leden. Voorzitter wordt mevrouw A. van Galen-Metz uit Hoedekenskerke.

Voor de werving en voordracht is een begeleidingsgroep gevormd bestaande uit de raadsleden d’Anjou, Van de Laar en Pannekoek. De begeleidingsgroep heeft uiteindelijk met 10 kandidaten selectiegesprekken gevoerd. Aan de hand van de gesprekken komt de commissie tot de volgende voordracht: mevrouw drs. A. van Galen-Metz, wonende te Hoedekenskerke (lid en voorzitter), de heer A. Kersten, wonende te Burgh-Haamstede en mevrouw drs. J.E. Talstra, wonende te Dordrecht (lid).

Aansluitend aan de benoeming in de raadsvergadering worden de voorzitter en de leden van de Rekenkamer Schouwen-Duiveland beëdigd door de voorzitter van de gemeenteraad. In de Gemeentewet is opgenomen dat de gemeenteraad de leden van de rekenkamer voor de duur van zes jaar benoemt.

De Rekenkamer is een instrument voor de gemeenteraad en is bedoeld om de controlerende taak van de raad te versterken. De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De Rekenkamer is in dat verband ook een middel voor het geven van rekenschap van de gemeente aan haar inwoners.

Meer nieuws