Handtekening onder afspraken platform | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
Foto:

Handtekening onder afspraken platform

De gemeente Schouwen-Duiveland en het platform Toegankelijk Schouwen-Duiveland hebben hun samenwerking bekrachtigd met het tekenen van het convenant Toegankelijk Schouwen-Duiveland. Het convenant werd ondertekend door voorzitter van het platform Harry Thijsse en wethouder Ankie Smit.

In het convenant is vastgelegd dat de gemeente en het platform Toegankelijk Schouwen-Duiveland zich samen inzetten om de fysieke toegankelijkheid van (gemeentelijke) gebouwen en de openbare ruimte te bevorderen. Toegankelijk Schouwen-Duiveland kan gevraagd en ongevraagd BenW en de gemeenteraad adviseren, dan wel (projectmatig) participeren in en/of over die zaken, die de fysieke toegankelijkheid raken.

Het platform Toegankelijk Schouwen-Duiveland bestaat uit vrijwilligers, die allemaal ervaringsdeskundigen zijn. Zij zetten zich in voor een toegankelijk Schouwen-Duiveland voor iedereen met een beperking. Op www.toegankelijkschouwenduiveland.nl hebben zij voor zo’n 500 locaties op het eiland de toegankelijkheid in kaart gebracht.

Het platform uit regelmatig kritiek op de gemeente; voelt zich vaak gepasseerd. Wellicht dat dit convenant daarin verndering brengt. (foto gemeente Schouwen-Duiveland)