Logo wereldregio.nl
Foto:

Van der Veer promoveert op Mendelssohn

Op 1 december promoveert Mar van der Veer uit Zierikzee aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp Ein edler, kindlich frommer Mensch – Felix Mendelssohn Bartholdy in theologische context belicht vanuit zijn brieven. Op dezelfde dag verschijnt in de Nederlandse boekhandel de publieksuitgave FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY – Zijn geloof vanuit zijn brieven.  Het boek bevat 545 pagina’s en is een gebonden uitgave.

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) behoort tot de grote componisten van de westerse cultuur. In de periode van het nazisme werd zijn muziek verboden en werden zijn standbeelden vernietigd. Dit vanwege zijn joodse afkomst. De Tsjechische schrijver Jiri Weil schreef daar een aantal jaren gelezen een indrukwekkende roman over onder de titel Mendelssohn op het dak. Mendelssohn Bartholdy was inderdaad van schatrijke joodse afkomst en een kleinzoon van de bekende filosoof Moses Mendelssohn. Zijn ouders lieten hem echter protestants dopen. De vraag die in de muziekwetenschap gesteld was: in hoeverre heeft Felix zich dat geloof eigen gemaakt of is hij heimelijk toch joods gebleven. 

Enkele jaren geleden verscheen een indrukwekkende uitgave: zijn bijna 6000 brieven, vaak geschreven tijdens zijn reizen door Europa, in 12 dikke banden. Deze brieven heeft Van der Veer bestudeerd en daaruit honderden citaten verzameld die een beeld geven van Felix’ geloven en denken. Het is uitgemond in een proefschrift alsmede een boek dat een geheel nieuw licht laat vallen op de persoon Mendelssohn Bartholdy. Deze visie hoopt hij op 1 december te verdedigen.

Een bijzonderheid is ook het Zeeuwse karakter van deze promotie. Zelf woont Van der Veer in Zierikzee, zijn promotor is Prof. Dr. Albert Clement en verbonden aan de Roosevelt University in Middelburg, de uitgever Skalando heeft zijn domicilie in Middelburg en het ontwerpbureau Circe komt weer uit Zierikzee. De landelijke uitgave werd mogelijk door de steun van een aantal steunfondsen.

http://www.skandalon.nl/shop/biografien/538-felix-mendelssohn-bartholdy.html