Logo wereldregio.nl
Foto:

‘Met jongeren nadenken over vestigingsklimaat’

D66 wil een halt toeroepen aan de exodus van jongeren. Schouwen-Duiveland heeft ze nodig voor een gezond leefklimaat en draagvlak voor voorzieningen. D66 wil samen met de jongeren in kaart brengen wat nodig is om ze hier te houden. Gedacht wordt aan betaalbare (huur)woningen, maar ook voorzieningen die het klimaat voor jongeren veraangenamen. D66 gaat dit maandagavond voorstellen in de begrotingsraad, die digitaal te volgen is via de website van de gemeente. Onlangs heeft de kersverse wethouder Paula Schot (SGP) een gelijksoortig pleidooi gehouden, maar die zet daarbij vooral in op het aantrekken van opleidingen.