Logo wereldregio.nl
Foto:

CDA ziet bouwkansen door Covid-19

Het coronavirus verleidt steeds meer mensen van de stad naar het platteland. Dat biedt kansen voor Schouwen-Duiveland. Dat stelt Rutger Punt (foto) van het CDA in zijn algemene beschouwingen, voorafgaand aan het begrotingsdebat van donderdag aanstaande. Hij schrijft ,,Als we de discussie in Den Haag volgen, horen we steeds meer signalen dat het Covid-19 virus ook van invloed is op onze woonbehoefte en ons vestigingsgedrag. Er komen steeds meer signalen dat er juist ‘in de regio’, zoals dat zo mooi heet, gebouwd moet worden. Mensen werken vaker thuis, reisafstanden werken in mindere mate drempelverhogend en mensen kunnen zich daardoor vestigen buiten het randstedelijk gebied. Omliggende gemeenten zien we deze kans aanpakken. Ziet het college in onze gemeente ook kansen om nieuwe vestigers aan te trekken? Door een meer evenwichtige bevolkingsopbouw vlakken we immers de alsmaar stijgende vergrijzing op Schouwen-Duiveland af.’’ Of zijn partijgenoot en wethouder volkshuisvesting Daniël Joppe daar net zo over denkt is de vraag. Hij beweert dat bouwen niet automatisch betekent dat mensen deze kant opkomen.

Overigens zit de VVD op eenzelfde lijn als het CDA en besteedt er ook aandacht aan in hara algemene beschouwingen.