BROUWERSEILAND VAN DE BAAN (met updates) | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
Foto:

BROUWERSEILAND VAN DE BAAN (met updates)

De gemeenteraad heeft nee gezegd tegen Brouwerseiland. Daarmee is Brouwerseiland voorlopig van de baan. Of de initiatiefnemers alsnog naar de rechter gaan om verhaal te halen is onduidelijk. Wel is vaker aangekondigd met een miljoenenclaim naar de gemeente te komen. Of die kans van slagen heeft zal afhangen van een gerechtelijke uitspraak. Brouwerseiland houdt de gemoederen al lange tijd bezig. Na een eerder ja van de gemeenteraad, lijkt nu de meerderheid tegen de plannen te zijn. D66, PvdA, SP en Hart voor Schouwen-Duiveland hebben al een duidelijk nee laten horen. SGP, LSD, CDA en GroenLinks hebben hun kruit eerder droog gehouden, maar zullen zich vanavond, donderdag, moeten uitspreken. De VVD zegt zich aan afspraken te houden en is voorstander.

20.00 uur Voorzitter burgemeester Jack van der Hoek opent de vergadering. Anders dan bij een commissievergadering kan er niet ingesproken worden door het publiek. De fracties krijgen om beurten het woord.

20.03 uur Robbert Lievense (Leefbaar) zegt dat informatie onvoldoende is om bestemmingsplan vast te stellen. Met name op terrein eventuele natuurschade. Ook het later ingediende emissieloze concept is onvoldoende besproken. Maar Brouwerseiland BV wil nu uitspraak, zodat het volgens de regels een pijplijnproject blijft en kans van slagen heeft. Leefbaar komt met amendement om bestemmingsplan niet vast te stellen.Beter was het te wachten op provincie, die natuurvergunning nog niet heeft afgegeven. Door het niet vast te stellen, vervalt pijnlijnproject wat Lievense betreft en sneuvelt het. De politiek wil niet meer.

20.13 uur Rutger Punt (CDA) somt de voordelen van Brouwerseiland op. Toegenomen negatieve publieke opinie heeft CDA bereikt. Na verkiezingen van 2018 is politieke realiteit andere geworden.CDA nu lid college dus andere verantwoordelijkheden. Motiveert ook waarom de huidige plannen anders zijn dan de oorspronkelijke. Met name emissieloze variant. Juicht emissieloze variant toe, maar betwijfelt haalbaarheid. Schouwen-Duiveland geen proeftuin. CDA-fractie (vier zetels) is verdeeld en vraagt hoofdelijke stemming.

20.22 uur Petri d’Anjou (PvdA) Megalomaan beleggingsobject. Atlantis in de Grevelingen. Ergo, PvdA is duidelijk nog steeds tegen. Akkoord met amendement, dus niet vaststellen.

20.25 uur Bruno van der Hoek (VVD) beroept zich op nakomen van afspraken. Ziet tegenstanders zoeken naar argumenten om alsnog tegen te zijn. Gaan op de stoel van de ondernemer zitten. Ziet zelf sterke groei elektrisch vervoer, dat aansluit bij emissieloos Brouwerseiland. Werkgelegenheid is een kans voor eigen inwoners. En argument behoorlijk bestuur. Van der Hoek trekt die in twijfel en vreest ook imagoschade voor de gemeente. Noemt ook schadeclaim Brouwerseiland. VVD is niet gaan draaien, anders dan andere partijen, zo stelt Van der Hoek.

20.31 uur uur Ruud van der Laar (GroenLinks). Nooit voorstander geweest van Brouwerseiland. Betreft uitbreiding recreatie en daar is GL nog steeds tegen. Rust en ruimte zijn onze pareltjes en dat levert geld op en kwaliteit van leven. Wat betreft emissieloos park. Is GroenLinks op zich voor, maar betwijfelt haalbaarheid. Ziet emissieloos concept graag op bestaande parken uitgerold. Project voor de rijken. Steunen amendement en stelt bestemmingsplan dus niet vast.

20.35 uur Jet van Gent (Hart voor Schouwen-Duiveland) haalt uit naar presentatie door Brouwerseiland (brieven en advocaten). Is bij haar in verkeerde keelgat geschoten. Heeft twijfels over emissieloze plan. Mooi plan maar niet nu en niet op die locatie. Probeer het nog eens over vijftien, twintig jaar, zo luidt haar advies.

20.38 uur Reint Laan (SP) altijd al tegenstander geweest. Opstelling is onveranderd, zo laat hij weten. Getroffen door minachtig Brouwerseiland naar betrokken belanghebbenden en de gemeenteraad. Bedolven onder ‘prachtige plaatsjesboeken’. Thuisbezorgd en dat is inbreuk op ,,mijn persoonlijke ruimte’’. ‘Afschuwelijke geschiedenis’.

20.41 uur Sandra Fontein (D66) voelt zich onder druk gezet door Brouwerseiland BV en geintimideerd. Zegt ook thuis lastig gevallen te zijn. Maar maakt voor D66-geluid niet uit. Blijft tegenstander.

20.42 uur Florus van der Paauw (SGP) net als andere partijen in 2017 voorstander van het plan. Na uitspraak Raad van State was het boek dicht en SGP tegen nieuwe recreatieve plannen. Gemeente wel degelijk betrouwbare partner, zo zegt Van der Paauw. Dossier nu niet volledig. Hoe aantrekkelijk plannen ook zijn, SGP is tegen. Net als LSD wil SGP in begrotingsraad van november denken over de compensatie voor de vissers, die wegvalt als plannen niet doorgaan.

20.45 uur  Jacqueline van Burg (Leefbaar) reageert op de opmerkingen vanuit de gemeenteraad. College altijd loyaal aan Brouwerseiland gebleven. Snelheid gaat ten koste van de zorgvuldigheid. Nu Brouwerseiland voor 7 november een besluit wil. Juist om te voorkomen, dat het de status van ‘pijplijnproject’ verliest. Wat amendement betreft dat ontraadt ze in verband met de positieve grondhouding van burgemeester en wethouders.

20.49 uur Binnen uur gaat raad over tot hoofdelijke stemming. Akkoord met amendement (dus niet vaststellen) zijn de raadsleden Willemse, Vijverberg, Poot, Haack, Punt, Alkemade, Fontein, Van Gent, Laan, De Jong, D’Anjou, Van der Laar, De Vries, Houtekamer, Van der Paauw, De Bruine, Lievense, Den Haan en Klop. Tegen: Van Kooten, Pannekoek, Van der Hoek en Lemsom. Van Kooten Pannekoek zijn de CDA-ers die tegen zijn.

En daarmee heeft de raad besloten het bestemmingsplan niet vast te stellen en is Brouwerseiland voorlopig van de baan. Er is alle reden om aan te nemen dat Brouwerseiland hier geen genoegen mee neemt. Eerder al werd gedreigd met een miljoenenclaim. Ook kan Brouwerseiland het raadsbesluit bij de rechter aanvechten.