Logo wereldregio.nl
Foto:

Lievense krijgt niet zijn zin met integriteitsonderzoek

Lennard Maas uit Bruinisse heeft niemands’ integriteit in twijfel willen trekken met zijn boze brief omtrent de sollicitatieprocedure van Stadhuismuseum-directeur Albert Scheffers. Die conclusie trekt burgemeester Jack van der Hoek nadat LSD-raadslid Robbert Lievense (foto) hem om een integriteitsonderzoek had gevraagd.

,,De inhoud van de brief raakt de integriteit van een aantal mensen die u met naam en toenaam benoemt waardoor ik deze conform het protocol neerleg bij de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Van der Hoek”, liet Lievense op 20 oktober aan Maas weten. Hij reageerde daarmee overigens op een brief van 1 mei van dit jaar, waarin Maas uithaalde naar de procedure omtrent Scheffers.

Scheffers is in 2014 aangesteld als kwartiermaker voor het verzelfstandigde Stadhuismuseum. Hij is blijven zitten en het is nooit tot een formele sollicitatieprocedure gekomen. En er is ook niet door het college van burgemeester en wethouders om gevraagd. Totdat LSD-raadslid Guusje Poot onlangs aan de afspraak herinnerde. Scheffers moest alsnog solliciteren, ondanks het feit dat hij inmiddels zes jaar tot tevredenheid van zijn baas, de Raad van Toezicht, functioneert. Wethouder Jacqueline van Burg (ook LSD) nam de suggestie van Poot ter harte en kondigde vorige week een procedure aan.

Lennard Maas, onder meer webmaster van Zalig Zeeland, schoot het in het verkeerde keelgat en ging in een uitgebreide brief verhaal halen bij de gemeenteraad. ,,Mijn hele leve heb ik gestaan voor recht en rechtvaardigheid. Om die reden wil ik reageren op de mijns inziens onrechtvaardige en onterechte kritiek jegens de heer Scheffers, die het formaat van een heksenjacht begint aan te nemen”, aldus Maas aan de gemeente.

Wethouder Van Burg zegt zich niet te willen uitlaten over Scheffers functioneren maar steunt wel de verlate sollicitatieprocedure. Maas is ongezouten in zijn kritiek. Poot doet beloftes maar komt ze niet na. En dan nu op een formele procedure te wijzen, vindt hij niet kies. ,,Ik heb deze mevrouw Poot in ons reguliere werk leren kennen als iemand die uitblinkt in het doen van beloften, maar vooral het niet nakomen van afspraken is in ieder geval niet eerlijk.’’ Ook het echtpaar Bijlsma, actief in de museale wereld en geen fan van Scheffers, moet het ontgelden.

Reden voor Lievense om verhaal te halen. Al twee dagen na zijn verzoek om een integriteitsonderzoek - zo blijkt uit een vertrouwelijk verslag - denkt burgemeester Jack van der Hoek daar anders over. Van der Hoek had Lennard Maas uitgenodigd om in het bijzijn van raadsgriffier Teun van Oostenbrugge zijn brief te bespreken.
In dat verslag staat: ‘De burgemeester concludeert dat, nu geen sprake is van een integriteitsmelding over een raadslid, er geen aanleiding is het protocol in werking te stellen. Dit houdt in dat geen nader onderzoek wordt ingesteld. De beweringen over andere personen dan het betreffende raadslid vallen buiten het protocol en laat de burgemeester, als zijnde een mening, voor rekening van de heer Maas’.
Van der Hoek laat desgevraagd weten dat hij liever had gezien dat Lievense hem eerst geraadpleegd had alvorens formeel het onderzoek aan te vragen. ,,Zo kan het onnodig groter worden en daar is niemand bij gebaat.’’