Enquête gestart om van het gas te gaan | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
<p>500e WereldRegio in aantocht</p>

500e WereldRegio in aantocht

(Foto: )

Enquête gestart om van het gas te gaan

Nederland moet van het aardgas af in 2050. Gemeenten hebben daarom de opdracht om een Transitievisie Warmte te ontwikkelen. Deze visie moet een routekaart zijn waarin de gemeente aangeeft wanneer welke wijken en dorpen van het aardgas af gaan. Schouwen-Duiveland wil samen met haar inwoners het eerste stapje zetten en horen wat ze belangrijk vinden bij schone warmte. Daarom vraagt zij iedereen de enquête in te vullen. 

Samen met maatschappelijke partners zoals de netbeheerder, woningcorporaties en belangenverenigingen, wordt nagedacht over welke uitgangspunten de gemeente belangrijk vindt om schone warmte in Zeeland, maar ook per gemeente voor elkaar te krijgen. Ook van inwoners wil de gemeente weten hoe ze het aardgasvrij wonen voor zich zien. 

Door de enquête in te vullen helpen ze de gemeente het eerste stapje te zetten. Een kort filmpje en de enquête zijn te vinden op de website: https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws-enactualiteit/2020/10/transitievisie-warmte-gaan-we-van-het-aardgas-af. De enquête kan tot 13 november worden ingevuld. De gemeente zal samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners een route moeten ontwikkelen om van idee naar uitvoering komen. Zodat mensen in 2050 een warme woning zonder aardgas hebben. Eind 2021 moet de Transitievisie klaar zijn voor iedere gemeente.

In en rondom ons huis gebruiken we dagelijks energie. Stroom om het licht aan te doen, brandstof om ons te verplaatsen en aardgas om het huis te verwarmen en warm water uit de kraan te laten komen. Dat aardgas, daar willen we van af. Bij het gebruik van aardgas, komt namelijk ook CO2 vrij. Maar naast de CO2-uitstoot zijn er meer nadelen aan aardgas. Het raakt simpelweg op, het zorgt voor ellende in Groningen, en door de verbranding van aardgas warmt de planeet op. We weten dat dat voor nog veel meer narigheid gaat zorgen zoals stijging van de zeespiegel, zware regenval en hittegolven. Dat is niet goed voor onze samenleving, onze economie en ons land.

,,We willen het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas een halt toe roepen. En omschakelen naar het gebruik van schone warmtebronnen. Daarvoor moeten we deze schone warmtebronnen eerst ontwikkelen. Maar welke bronnen we kunnen gebruiken en hoe we daarmee uiteindelijk onze woningen verwarmen, warm kunnen blijven douchen en kunnen koken moet nog worden uitgezocht. Met een Transitievisie Warmte onderzoekt de gemeente op hoofdlijnen welke mogelijkheden er zijn en in welke wijken en buurten het logisch is om als eerste te starten met het werken aan schone warmtebronnen. We kijken daarbij ook naar andere plannen. Bijvoorbeeld de vervanging van het riool of onderhoud van de woningcorporatie aan haar gebouwen,” zo motiveert de gemeente het onderzoek.