Logo wereldregio.nl
Foto: artist impression

Voor- en tegenstanders Brouwerseiland slijpen de messen

De natuurorganisaties en Brouwerseiland BV slijpen de messen nu het politieke oordeel over het plan in de werkhaven van de Grevelingen politiek dichterbij komt. De natuurorganisaties wijzen de gemeente in een open brief (vrijdag in WereldRegio) onder meer op gemaakte afspraken. Brouwerseiland bestrijdt die afspraken. 

Brouwerseiland BV komt met de volgende reactie:

 ,,Afspraak is afspraak? De gemeenteraad heeft geen verplichtingen tegenover natuurorganisaties. In de motie van 9 mei 2019 overwoog de gemeenteraad dat het herziene bestemmingsplan voor Brouwerseiland zal moeten voldoen aan de Kustvisie als Brouwerseiland niet langer een pijplijnproject blijkt te zijn. Maar: Brouwerseiland is een pijplijnproject. In het raadsvoorstel van het college aan de raad wordt dit bevestigd. Dat het bestemmingsplan in 2019 geheel werd vernietigd is daarvoor niet relevant. Het gaat om hetzelfde plan. Ditmaal emissieloos. Daar zouden de natuurorganisatie blij mee moeten zijn. De vijf van de circa vijftig bezwaren die de Raad van State gegrond verklaarde zijn namelijk gerepareerd. Ook die van natuurorganisaties. Het bestemmingsplan voldoet daarmee aan alle eisen van de rechter. De kanttekeningen die het college in het raadsvoorstel nog aan de raad aangeeft zijn geen belemmeringen voor vaststelling van het bestemmingsplan. Ofwel: een ander besluit dan vaststelling van het herziene bestemmingsplan zou op 5 november 2020 niet moeten volgen. En als de raad er toch voor kiest om politieke redenen het plan niet vast te stellen. Dan toont de gemeente zich niet betrouwbaar en respecteert ze bestaande rechten niet. Wie vertelt de burger dan dat de schadevergoeding vele tientallen miljoenen is? De natuurorganisaties laten het in ieder geval achterwege. Raadslid en coalitieleider Lievense heeft het in zijn laatste persinterview in juli 2020 evenmin benoemd. Overigens lijken de natuurorganisaties vergeten dat zijzelf jarenlang bij de ontwikkeling van Brouwerseiland betrokken waren en het project van toegevoegde waarde voor het gebied vonden. Zijzelf waren een aantal jaar geleden degenen die afspraken hebben verbroken. De gemeenteraad daarom herinneren aan kennelijke toezeggingen getuigt van weinig zelfreflectie. Brouwerseiland B.V. vertrouwt erop dat de gemeenteraad in zijn geheel en ieder raadslid afzonderlijk de kernwaarde betrouwbaarheid hoog in het vaandel heeft.’’ - einde verklaring

Maandag 26 oktober komt de commissie bijeen, waarna op donderdag 5 november het finale besluit over Brouwerseiland wordt genomen.